Bor du i ett annat nordiskt land och får pension från Finland?

Bor du i ett annat nordiskt land och får pension från Finland? Nedan finns information om beskattningen av denna pension.

Skatten till Finland

Om du får pension från en finländsk pensionsanstalt, är pensionen skattepliktig i Finland även om du bor i ett annat nordiskt land. Skatten är samma som för dem som är bosatta i Finland. Om inkomsterna understiger efter grundavdrag och pensionsinkomstabvdrag det lägsta beskattningsbara beloppet, uttas ingen skatt. Varje vår får du från Finland en förhandsifylld skattedeklaration, där du kan kontrollera de finländska pensionsbeloppen för föregående året. Du behöver inte anteckna inkomster utanför Finland på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Deklarera din finska pension samt skatten i hemviststaten

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige