Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Finland och arbetar i ett annat nordiskt land som självständig yrkesutövare?

Bor du i Finland och arbetar i ett annat nordiskt land som självständig yrkesutövare. I det följande finns upplysningar om beskattning av inkomst av sådant arbete.

Inkomstskatt i Finland

Du ska deklarera hela resultatet av din verksamhet i skattedeklarationen i Finland.  Du måste betala skatt i Finland också för inkomst som du har fått i ett annat nordiskt land.

Det kan hända att du måste betala skatt även till det andra nordiska landet för resultatet av den verksamhet du bedrivit där. Om detta är fallet, bör du ange den utländska skatten i skattedeklarationen i Finland och yrka på att det utländska skattebeloppet dras av från den skatt som betalas till Finland.

Ska även arbetsstaten beskatta?

Arbetsstaten kan beskatta inkomsten som du har fått för din verksamhet där, om du har ett fast driftställe för din verksamhet i landet i fråga. Den andel av inkomsten som avkastats via det fasta driftstället beskattas i arbetsstaten i enlighet med bestämmelserna som gäller i landet i fråga. Har du fast driftställe i arbetsstaten ska du lämna in skattedeklaration i arbetsstaten.

En definition av begreppet fast driftställe enligt det nordiska skatteavtalet finns under rubriken "Allmän information/Fast driftställe".

Är du t.ex. läkare, revisor, ingenjör eller konsult (s.k. fritt yrke), kan du bli skattskyldig i arbetslandet om du vistas där under mer än 183 dagar under en löpande period på 12 månader. Detta gäller även du inte har något fast driftställe. Du ska också då lämna in skattedeklaration i arbetsstaten.

Du får tilläggsuppgifter om beskattningen i arbetsstaten genom att klicka på namnet på landet i fråga i nedre kanten av den här sidan.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad.  Du bör kontakta Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK, etk.fi/en/) i Finland eller socialförsäkringsmyndigheten i det land du utför arbetet för mer information.

Mervärdesskatt

Enligt huvudregeln betalas mervärdesskatten till det land, där varorna säljs eller tjänsterna utförs. För de försäljningar och tjänster som sker i Finland betalas momsen till Finland.

Eftersom försäljningarna i allmänhet beskattas i konsumtionslandet, bör säljaren alltid ta reda på sin momsskyldighet från skattemyndigheten i försäljningslandet. För att få mer information om det andra landets momsregler, klicka på aktuellt land nederst på denna sida.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige
Meny
 
All the countries logos