Bor du i Finland och arbetar i ett annat nordiskt land som självständig yrkesutövare?

Bor du i Finland och arbetar i ett annat nordiskt land som självständig yrkesutövare. I det följande finns upplysningar om beskattning av inkomst av sådant arbete.

Inkomstskatt i Finland

Du ska deklarera hela resultatet av din verksamhet i skattedeklarationen i Finland.  Du måste betala skatt i Finland också för inkomst som du har fått i ett annat nordiskt land. Du kan yrka på avräkning av utländska skatter med blankett 70 eller i MinSkatt.

Ska även arbetsstaten beskatta?

Arbetsstaten kan beskatta inkomsten som du har fått för din verksamhet där, om du har ett fast driftställe för din verksamhet i landet i fråga.

En definition av begreppet fast driftställe enligt det nordiska skatteavtalet finns under rubriken "Allmän information/Fast driftställe".

Du kan bli skattskyldig i arbetslandet även du inte har fast driftställe, om du vistas där under mer än 183 dagar under en löpande 12-månadersperiod.

Du får tilläggsuppgifter om beskattningen i arbetsstaten genom att klicka på namnet på landet i fråga.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad.  Du bör kontakta Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK, etk.fi/en/) i Finland eller socialförsäkringsmyndigheten i det land du utför arbetet för mer information.

Mervärdesskatt

Enligt huvudregeln betalas mervärdesskatten till det land, där varorna säljs eller tjänsterna utförs. För de försäljningar och tjänster som sker i Finland betalas momsen till Finland.

Eftersom försäljningarna i allmänhet beskattas i konsumtionslandet, bör säljaren alltid ta reda på sin momsskyldighet från skattemyndigheten i försäljningslandet. För att få mer information om det andra landets momsregler, klicka på aktuellt land.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige