Bor du i Finland och arbetar på dansk eller norsk kontinentalsockel?

Detta gäller dig som bor i Finland och får lön från arbetsgivare som bedriver verksamhet på dansk eller norsk kontinentalsockel. Här behandlas endast beskattningen av sådan löneinkomst från arbete på dansk eller norsk kontinentalsockel.

 

Beskattning i Danmark eller Norge

Du beskattas i Danmark eller Norge om du arbetar på dansk eller norsk sockel i mer än 30 dagar under en löpande tolvmånadersperiod och din arbetsgivare bedriver verksamhet i samband med förberedande undersökning, utforskning eller utnyttjande av olja- och gasförekomster. Detta gäller även lön för arbete ombord på ett fartyg som utför uppdrag som har samband med förberedande undersökning, utforskning eller utvinning av olja- eller gasförekomster på dansk respektive norsk sockel.

30-dagarsregeln gäller inte om du arbetar ombord på ett fartyg som används till transport av personer eller utrustning, eller ombord på bogserbåt, försörjningsfartyg och andra hjälpfartyg och den som använder fartyget är hemmanhörande i ett nordiskt land. I sådana situationer är lönen skattepliktig i det nordiska land där den som använder fartyget är hemmahörande. Är den som använder fartyget hemmahörande i ett land utanför Norden, gäller 30-dagarsregeln.

 

Beskattning i Finland

Du beskattas i Finland om du arbetar på dansk eller norsk sockel mindre än 30 dagar under en tolvmånadersperiod. Inkomsten kan vara skattepliktig i Finland också när 30-dagarsregeln gäller och du blir beskattad i Norge eller i Danmark, i situationer nämnda ovan.

Om du arbetar på nordiskt fartyg som används för transport av personal eller materiel eller ombord på bogserbåt, försörjningsfartyg eller andra hjälpfartyg beskattas du i Finland för inkomsten.

 

Oberoende av din arbetssituation behöver du anmäla inkomsten i Finland. Om så kallad sex månaders regel inte gäller arbete på kontinentalsockel eller på fartyg, blir du beskattad i Finland. Under vissa villkor kand du ha rätt till sjöinkomstavdrag. Om du blivit beskattad i arbetslandet kan du kräva nedsättning av den finska skatten genom avräkning för den utländska skatten. Mer information om beskattning av sjöinkomst hittar du under rubriken Sjömän.

Socialförsäkringstillhörighet

 

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK www.etk.fi) i Finland eller socialförsäkringsmyndigheten i det land du är anställd för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige