Bor du i Sverige og arbejder i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som bor i Sverige og arbejder i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatningen af denne indkomst.

Se her hvis du har en offentlig arbejdsgiver, arbejder som sømand eller flyvende personel, arbejder på dansk eller norsk kontinentalsokkel eller du arbejder som artist eller idrætsudøver.

 

Din arbejdsgiver er fra arbejdslandet

Du skal betale skat af din indkomst i det land, hvor du arbejder.

Arbejder du hjemmefra eller et andet sted i Sverige, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i Sverige. Dette gælder for alt arbejde der er udført i Sverige, uafhængigt af om det er planlagt eller mere tilfældigt.

Er du på tjenesterejse udenfor det land du er ansat i skal lønnen for den af arbejdet beskattes i Sverige.

Der findes visse undtagelser, se nedenfor under afsnittet ”Særregler”.

Når du betaler skat i arbejdslandet, betaler du ikke skat i Sverige af samme indkomst og den påvirker ikke beskatningen af dine andre indkomster.

Din arbejdsgiver er fra et andet land end arbejdslandet

Du skal betale skat af din indkomst i arbejdslandet, hvis en af følgende betingelser er opfyldt

  • du opholder dig i mere end 183 dage i arbejdslandet indenfor enhver 12-måneders periode
  • din arbejdsgiver har fast driftssted i arbejdslandet
  • du er udlejet til virksomhed i arbejdslandet.

Du skal betale skat i Sverige såfremt ingen af ovenstående betingelser er opfyldt.

Hvis du opfylder en af disse ovenstående betingelser, skal du betale skat i arbejdslandet for den lønindkomst du har optjent der.

Arbejder du hjemmefra eller et andet sted i Sverige, skal lønnen for den del af arbejdet beskattes i Sverige. Dette gælder for alt arbejde der er udført i Sverige, uafhængigt af om det er planlagt eller mere tilfældigt.

Er du på tjenesterejse udenfor arbejdslandet skal lønnen for den af arbejdet beskattes i Sverige. Dette gælder dog ikke hvis du udfører arbejdet i arbejdsgiverens hjemland. Hvis du skal udføre arbejde i arbejdsgiverens hjemland, kan lønindkomsten for denne del muligvis beskattes i arbejdslandet.

Der findes visse undtagelser, se nedenfor under afsnittet ”Særregler”.

Når du betaler skat i arbejdslandet betaler du ikke skat i Sverige af samme indkomst og den påvirker ikke beskatningen af dine andre indkomster.

 

Særregler

Grænsegængerregler

Bor du i en kommune i Sverige, som grænser op til Norge eller Finland, og arbejder i et af disse lande i en kommune, som grænser op til Sverige, er du omfattet af grænsegængereglerne. Grænsegængereglen indebærer, at du betaler skat af din lønindkomst i det land, hvor du bor. Forudsætningen er at du normalt opholder dig på din faste bopæl i Sverige, mindst to dage om ugen med en overnatning.

Før 1997 fandtes grænsegængeregler mellem Sverige og Danmark. For Sveriges del findes disse regler stadigvæk som undtagelsesregler. Kravet er, at du var grænsegænger i 1997 og stadigvæk opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne.

 

Ny Svinesundsbro/Øresundsforbindelsen

Bor du i Sverige og arbejder med vedligeholdelse og drift af den nye Svinesundsbro betaler du skat af arbejdsindkomsten i Sverige, selvom du har udført arbejdet i Norge.

Bor du i Sverige og arbejder med vedligeholdelse og drift af Øresundsforbindelsen betaler du kun skat af arbejdsindkomsten i Sverige selvom du har udført arbejdet i Danmark.

 

Svensk-dansk aftale om visse skattespørgsmål

Bor du i Sverige og arbejder hovedsagelig i Danmark findes der en aftale mellem Sverige og Danmark som regulerer visse skattespørgsmål. Beskatning i Danmark ved arbejde udført i Sverige eller i et andet land.

Du skal betale skat i Danmark af løn for arbejde, der udføres i Sverige eller andre lande såfremt alle følgende betingelser er opfyldt:

  • du arbejder mindst halvdelen af din arbejdstid i Danmark indenfor enhver 3-måneders periode, for en dansk arbejdsgiver eller en arbejdsgiver med fast driftssted i Danmark og dit arbejde i Danmark kan henføres til det danske faste driftssted
  • du arbejder på din bopæl i Sverige, på tjenesterejser eller ved arbejde af lejlighedsvis karakter
  • dit arbejde i et andet land, skal være tjenesterejser eller andet arbejde af lejlighedsvis karakter.

Andre forhold som indgår i skatteaftalen er fradrag for udgifter for kørsel over Øresundsbroen og fradrag for pensionsopsparing.

Arbejde om bord på tog mellem Sverige og Danmark

Bor du i Sverige og arbejder om bord på tog, som kun kører mellem Sverige og Danmark, skal du betale skat i Sverige. Hvis din arbejdsgiver er dansk, skal du også betale skat i Danmark af samme indkomst. Du skal altid medregne din danske indkomst i Sverige. Betaler du skat i begge lande, er det Sverige, som skal tage hensyn til den skat, du har betalt i Danmark. Nedslaget kan højst udgøre et beløb, som modsvarer den svenske skat som beregnes af den indkomst du har modtaget

Bestyrelseshonorar

Du skal betale skat i Sverige, hvis du modtager udbetaling for bestyrelsesarbejde (bestyrelseshonorar) i et selskab i et andet nordisk land. Indkomsten beskattes også i det land, hvor selskabet er hjemmehørende. Dette gælder uanset, hvor arbejdet er udført. Har du betalt skat i begge lande er det Sverige som skal tage hensyn til den skat, du har betalt i det andet nordiske land. Nedslaget kan højst udgøre et beløb, som modsvarer den svenske skat som beregnes af den indkomst du har modtaget.

Social sikring

Der findes specielle regler som bestemmer hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte Försäkringskassan i Sverige eller tilsvarende sociale myndighed i det land, hvor du arbejder for mere information.
 

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Finland |