Bor du i Sverige og arbejder i et andet nordisk land for en offentlig arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som  bor i Sverige og arbejder i et andet nordisk land for en offentlig arbejdsgiver. Informationen gælder kun om beskatning af denne indkomst.

Definition på "offentlig arbejdsgiver"

Du anses for at have en offentlig arbejdsgiver, når du er ansat af staten, en region/"landsting", en kommune eller en offentligretlig institution, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighed i de øvrige nordiske lande. Statslige universiteter og højskoler i andre lande end Finland, anses som offentlige arbejdsgivere. De finske universiteter anses som private arbejdsgivere. Et aktieselskab, som ejes af staten eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbejdsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbejdsgiver, når virksomheden anses som en driftsvirksomhed.

Se her hvis du ikke har en offentlig arbejdsgiver  - "Bor du i Sverige og arbejde i et andet nordisk land for en privat arbejdsgiver?".

Svensk offentlig arbejdsgiver

Arbejder du i et andet nordisk land for en svensk offentlig arbejdsgiver skal lønnen kun beskattes i Sverige. 

Offentlig arbejdsgiver som er hjemmehørende i et andet nordisk land

Arbejder du i et nordisk land for en offentlig arbejdsgiver, som er hjemmehørende i det land, hvor du arbejder skal lønnen beskattes der. Hvis du derimod udfør dit arbejde helt eller delvis i Sverige så beskattes du normalt for denne del her.

Beskatning i Sverige

Hvis indkomsten beskattes i et andet nordisk land undtages indkomsten for beskatning i Sverige. Du skal dog give oplysning om indkomsten i din svenske selvangivelse under "övriga upplysningar".

Grænsegængerregler

Grænsegængere er personer, der bor i Sverige, i en kommune, der grænser op til Norge eller Finland og som arbejder i en grænsekommune på den anden side af grænsen. Specielle regler gælder for grænsegængere. Hvis du er grænsegænger skal du kun betale skat af din indkomst i Sverige, der hvor du er bosat. En betingelse er at du regelmæssigt opholder dig på din faste bopæl i Sverige mindst to dage pr. uge med en overnatning.Grænsegængerreglen mellem Sverige og Danmark er ophørt men for Sveriges del findes disse regler fortsat som undtagelsesregler, under forudsætning at du var grænsegænger den l. januar 1997 og fortsat opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Finland |