Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Sverige for en offentlig arbejdsgiver?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og arbejder i Sverige for en svensk arbejdsgiver. Informationen gælder kun beskatning af denne indkomst.

Definition på "offentlig arbejdsgiver"

Du anses for at have offentlig arbejdsgiver, når du er ansat af staten, en region/"landsting", en kommune eller en offentligretlig institution, eller en tilsvarende forvaltningsmyndighed i de øvrige nordiske lande. Statslige universiteter og højskoler i andre lande end Finland, anses som offentlige arbejdsgivere. De finske universiteter anses som private arbejdsgivere. Et aktieselskab, som ejes af staten, eller en kommune mv., anses ikke som en offentlig arbejdsgiver. Staten, kommunen mv. anses heller ikke som offentlig arbejdsgiver, når virksomheden anses som en driftsvirksomhed.

Har du ikke en offentlig arbejdsgiver, skal du beskattes efter reglerne som er beskrevet under "Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Sverige for en privat arbejdsgiver?"

Svensk offentlig arbejdsgiver

Arbejder du i Sverige for en svensk offentlig arbejdsgiver, skal lønnen kun beskattes i Sverige.
Hvis du helt eller delvis udfør arbejdet i det land, hvor du er bosat, beskattes du normalt i bopælslandet for den del af lønnen, der er optjent i det land.

Offentlig arbejdsgiver som er hjemmehørende i et andet nordisk land

Arbejder du i Sverige for en offentlig arbejdsgiver, som er hjemmehørende i et andet nordisk land, skal lønnen som hovedregel beskattes i det land, hvor arbejdsgiveren er hjemmehørende.

Beskatning i Sverige
 

Begrænset skattepligtig

Du skal betale særskilt indkomstskat for udenlandsk bosatte (SINK) af din arbejdsindkomst, hvis du ikke har en væsentlig tilknytning eller længerevarende ophold i Sverige, men kun arbejder midlertidigt i Sverige. Hvis du ikke overnatter i Sverige, men dagpendler fra et andet land er du også begrænset skattepligtig, selvom arbejdet ikke er midlertidigt og du skal betale SINK af din indkomst.

SINK er en kildeskat på 25 %. Din svenske offentlige arbejdsgiver beregner skatten direkte af bruttolønnen. Der gives ingen fradrag og indkomsten skal ikke selvangives i Sverige. Du eller din svenske offentlige arbejdsgiver kan ansøge om SINK-beskatning hos Skatteverket på blanket SKV-4350.

I stedet for at betale SINK, findes der også den mulighed, at vælge, at blive beskattet efter normale skatteregler og få fradrag for dine udgifter. Der gælder dog visse betingelser for at få "grundavdrag" i Sverige.

Fuldt skattepligtig

Du kan være fuldt skattepligtig på grund af, at du tidligere har været bosat i Sverige og stadigvæk har en væsentlig tilknytning dertil. Du kan også være fuldt skattepligtig på grund af, at du tager ophold og overnatter i Sverige så meget, at det er et spørgsmål om ikke kortvarende ophold.

Du beskattes for din indkomst fra den offentlige arbejdsgiver efter de normale regler, og betaler kommunal og statslig indkomstskat af den arbejdsindkomst. Du skal indlevere selvangivelse i Sverige.

Din offentlige arbejdsgiver trækker skat af din løn. Hvis arbejdsgiveren anmoder dig om at vise en "A-skatteseddel", kan du bestille den hos Skatteverket.

Beskatning i bopælslandet

Indkomsten kan også være skattepligtig i dit bopælsland. I det tilfælde du beskattes både i Sverige, og i det land, du er bosat, ophæves dobbeltbeskatningen i bopælslandet.

Du skal altid angive din udenlandske indkomst i din selvangivelse i bopælslandet.

Grænsegængerregler

Grænsegængere er personer, der bor i en grænsekommune i Norge eller Finland, og som arbejder i en grænsekommune i Sverige. Specielle regler gælder for grænsegængere. Hvis du er grænsegænger, skal du kun betale skat af din indkomst i det land, hvor du er bosat. En betingelse er, at du regelmæssigt opholder dig på din faste bopæl i Norge eller Finland mindst to dage pr. uge med en overnatning.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Finland |