Bor du i Sverige og arbejder i et andet nordisk land som artist eller idrætsudøver?

Dette gælder for dig, som bor i Sverige og arbejder i et andet nordisk land som artist eller idrætsudøver. Informationen gælder kun om beskatning af denne indkomst.

Beskatning i arbejdslandet

Hvis du arbejder som artist eller idrætsudøver i et andet nordisk land kan den indkomst du får for arbejdet normalt beskattes i det land.

Hvis indkomsten optjenes af et "artistselskab" er det selskabet og ikke dig som kommer til at blive beskattet for indkomsten i arbejdslandet. Du beskattes i dette tilfælde efter de sædvanlige regler for løn og uddeling i Sverige.

Beskatning i Sverige

Du skal også beskattes for indkomsten i Sverige. Hvis beskatningen også sker i arbejdslandet undgås dobbeltbeskatningen ved, at du i Sverige får nedslag for den skat du har betalt i det andet land. Nedslaget kan højst ske med et beløb som modsvarer den svenske skat som beregnes af den indkomst du har fået som artist/idrætsudøver i det andet nordiske land.

Hvis det er et selskab som har modtaget indkomsten og er blevet beskattet i det andet land er det selskabet som får nedslag for den udenlandske skat.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Finland |