Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Sverige som artist eller idrætsudøver?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og arbejder i Sverige som artist eller idrætsudøver. Informationen gælder kun om beskatning af denne indkomst.

Beskatning i Sverige

Hvis du arbejder som artist eller idrætsudøver i Sverige eller om bord på et svensk skib, skal du normalt betale skat for lønindkomsten i Sverige. Dette gælder uanset om din arbejdsgiver er privat eller offentlig. Hvis du får forskud som vedrører arbejde i Sverige, beskattes forskuddet også i Sverige.

Begrænset skattepligtig i Sverige

Du, som er artist eller idrætsudøver, og bor i udlandet, dvs. er begrænset skattepligtig i Sverige, beskattes ved midlertidig arbejde i Sverige med en indkomstskat for udenlands bosatte artister, idrætsmænd med flere på 15 % (A-SINK). Det samme gælder, hvis du pendler dagligt til Sverige også hvis arbejdet ikke er midlertidigt. A-SINK er en endelig skat og der gives ingen fradrag. Godtgørelse for nødvendige rejser, kost og logi i forbindelse med artistisk eller idrætsmæssig virksomhed, beskattes dog ikke i visse situationer. Skattepligtige er både enkelt personer og virksomheder, som får en indkomst som udbetales for artist- eller idrætsvirksomhed som drives i Sverige eller på et svensk fartøj. Får du indkomst fra et artistselskab, som er hjemmehørende i udlandet, trækkes dog ingen skat i Sverige for dig som ansat, men derimod for artistselskabet.

Med artist menes i denne sammenhæng, den som optræder personligt overfor publikum eller ved lyd - eller billedoptagelse med sang, musik, dans, teater, cirkus eller lignende. Ren undervisning - instruktions- eller uddannelsesvirksomhed er ikke omfattet. Med idrætsudøvere menes dem, som optræder foran et publikum direkte eller gennem radio - eller TV- indspilning, ved konkurrence eller opvisning. Trænere mv. er omfattet af bestemmelserne om privat eller offentlig tjeneste og beskattes ikke som artist eller idrætsudøver.

Det er den, som foretager udbetalinger, som skal indeholde skatten og indbetale den ind til Skatteverket.

Redegørelse skal sendes til Skatteverkets skattekontor i Ludvika. Den, som får indkomsten, behøver ikke at indsende en selvangivelse i Sverige.

Fuldt skattepligtig     

Du, som er artist eller idrætsudøver, og er fuldt skattepligtig i Sverige og beskattes efter de almindelige regler i Sverige. Du kan være fuldt skattepligtig, hvis du tager ophold og overnatter i Sverige så meget, at der kan blive tale om er tale om et længerevarende ophold eller hvis du tidligere har været bosat i Sverige og stadigvæk har en væsentlig tilknytning hertil.

Beskatning i bopælslandet

Beskatningen kan også ske i dit bopælsland, dvs. det land du er bosat i. I tilfælde af at du beskattes både i Sverige og i det land, hvor du er bosat undgås dobbeltbeskatningen ved, at du i dit bopælsland får nedslag for den skat du har betalt i Sverige.

    

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Finland |