Bor du i et andet nordisk land og får pension fra Sverige?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og får pension fra Sverige. Informationen gælder kun beskatningen af den svenske pension.

Skat i Sverige

Du skal betale skat i Sverige af den svenske pension. Det gælder uanset, om du får din pension fra en tidligere ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Det er uden betydning, om du får pensionen udbetalt fra Försäkringskassan eller fra en anden pensionsudbetaler i Sverige.

Den skat du skal betale afhænger af, om du er fuld eller begrænset skattepligtig.

Fuld skattepligt
Hvis du er flyttet fra Sverige og stadigvæk har væsentlig tilknytning hertil, eller du opholder dig så meget i Sverige, at du anses for at have permanent ophold i landet, er du fuld skattepligtig.

I så fald betaler du skat af din pension i henhold til de almindelige regler. Du skal indsende den selvangivelse, der hedder Indkomstdeklaration 1.

Begrænset skattepligtigt
Hvis du er begrænset skattepligtig, betaler du særlig indkomstskat for personer, som er bosat i udlandet (SINK), af din pension. Det er en skat på 25 procent, og du behøver ikke selvangive din pensionsindkomst. Den, som udbetaler pensionen i Sverige, indeholder skatten inden pensionen udbetales til dig. Hvis du modtager pension fra socialforsikringen (Allmän pension) er en del af pensionen skattefri. Det skattefrie beløb i 2021 udgør 3.054 SEK per måned. (2020: 3.035 SEK). Du ansøger om SINK hos Skatteverket. Hvis du ikke har et svensk skatteregistreringsnummer (samordningsnummer) eller personnummer, får du et skatteregistreringsnummer i forbindelse med afgørelsen om SINK-skatten.

Beskatning i bopælslandet

Pensionen kan også være skattepligtigt i dit bopælsland. Såfremt du beskattes både i Sverige og det land, hvor du er bosat, er det dit bopælsland, som skal lempe dobbeltbeskatningen. Du skal derfor altid angive din udenlandske indkomst i selvangivelsen i bopælslandet

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Finland |