Bor du i et andet nordisk land og ejer aktier m.v. i Sverige?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og ejer børsnoterede aktier i et svensk selskab eller andele i en svensk investeringsfond. Informationen gælder kun beskatning af disse indkomster.

Udbytte

Beskatning i Sverige

Hvis du får udbytte af svenske aktier beskattes du i Sverige med kuponskat. Kuponskatten indeholdes på udbetalingstidspunktet, og der skal ikke indsendes selvangivelse til Sverige. Kuponskatten på indkomster ved udbytte til personer bosat i udlandet går normalt op til 30 % men i henhold til den nordiske dobbeltbeskatningaftale, er skatten begrænset til 15 %. (Hvis du er fuldt skattepligtig f.eks. på grund af væsentlig tilknytning til Sverige efter fraflytning, skal du indsende en selvangivelse i Sverige. Du betaler da kapitalskat af udbyttet, men denne kan udgøre op til 15 % mod normalt 30 %).

Hvis kuponskat er indeholdt med for højt beløb, 30 % i stedet for 15 %, kan du anmode om tilbagebetaling af denne skat hos skattekontoret i Ludvika. Din anmodning skal indsendes på blanket SKV 3740. Hvis der er trukket almindelig forskudsskat med 30 %, skal du meddele banken at du ikke længere er bosat i Sverige.

Med udbytte menes også afkast af andele i investeringsfonde (f.eks. "aktiefonde", "blandfonder" og "rentefonder").

Beskatning i bopælslandet

Udbytte er også skattepligtig i dit bopælsland og dobbeltbeskatningen undgås ved, at du anmoder om nedslag (credit) i dit bopælsland for den skat, som er betalt i Sverige.

Kapitalgevinster

Hvis du får kapitalgevinster ved salg af svenske børsnoterede aktier eller andele i svenske fonde, sker der ingen beskatning i Sverige, såfremt du aldrig har været bosat i Sverige. Beskatningen af kapitalgevinster sker i dit bopælsland efter det lands interne regler.

Hvis du tidligere har været bosat i Sverige, kan der i visse tilfælde også ske beskatning i Sverige af gevinster ved salg af aktier i et svensk selskab, efter den nordiske dobbeltbeskatningsaftale. Forudsætningen for at beskatningen af disse kapitalgevinster beskattes i Sverige er, at du har været bosat i Sverige, og at salget sker i det år, du fraflytter og har bopæl i et andet nordisk land i henhold til den nordiske dobbeltbeskatningaftale eller i nogle af de 10 efterfølgende år efter fraflytningen. Det samme gælder ved salg af andele i svenske investeringsfonde, hvis du er fuldt skattepligtig f.eks. på grund af væsentlig tilknytning, i Sverige efter fraflytningen. I disse tilfælde gælder, at Sverige alene kan beskatte den værdistigning, som skete inden du bosatte dig i et andet nordisk land, og som indebærer, at kun aktier/andele du ejer, når du fraflytter Sverige kan beskattes i Sverige. Ved arv og gaver kan Sverige beskatte inden 10 år efter det år hvor du fraflyttede Sverige og blev hjemmehørende i et andet nordisk land, selv om du ikke ejede aktierne/andelene, da du flyttede ud.    

Sverige beskatter også kapitalgevinster ved salg af udenlandske aktier. Beskatningen sker indenfor samme tidsrum som svenske aktier og med samme begrænsninger så vidt angår værdistigning. Hvis du er begrænset skattepligtig i Sverige efter fraflytningen, sker beskatningen kun, hvis du var fuldt skattepligtig i Sverige, da aktierne blev købt (eller du fik aktierne ved arv, gave eller i bytte mm).

Også dit bopælsland har ret til at beskatte kapitalgevinster ved salg af aktier i svensk selskab eller andele i svenske fonde. Hvis beskatningen af kapitalgevinster sker både i Sverige og i dit bopælsland undgås dobbeltbeskatningen ved, at du i dit bopælsland anmoder om nedslag for den skat, du har betalt i Sverige.

I Sverige beskattes kapitalgevinster i kapitalindkomsten og skatten er 30 % (for unoterede aktier og andele samt for aktier i enkeltmandsfirma gælder specielle regler). Hvis du har solgt visse aktier med gevinst og visse med tab, har du ret til at modregne hele gevinsten i tabet. Du finder mere information om beskatningen, og hvordan du beregner kapitalgevinsten i Sverige i pjecen "Försäljning av aktier" (SKV 332) som findes på skatteverket.se

Selvangivelsen skal indsendes til Sverige, når du skal beskattes af kapitalgevinst i Sverige.

 

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Finland |