Bor du i Sverige og har renteindtægter/renteudgifter fra et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Sverige og har renteindtægter/renteudgifter fra et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatning af disse indkomster.

Renteindtægter

Hvis du får renteindtægter fra bankkonto, fordringer mv. fra et andet nordisk land, er disse renteindtægter kun skattepligtige i Sverige. Der vil ikke ske beskatning af renteindtægterne i de andre nordiske lande.

Hvis der er trukket skat i det andet nordiske land kan du anmode om tilbagebetaling af den skat der er blevet indeholdt. Kontakt skatteforvaltningen eller banken i det andet nordiske land for mere information.

Renteindtægter beskattes som kapitalindkomst og skatten udgør 30 %.

Renteudgifter

Renteudgifter er fradragsberettiget i Sverige under kapitalindkomst, hvis du bor i Sverige. Dette gælder også renteudgifter på udenlandske lån.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Finland |