Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Bor du i et andet nordisk land og har renteindtægter/renteudgifter i Sverige?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og har renteindtægter fra Sverige eller betaler renteudgifter på et lån i Sverige. Informationen gælder kun beskatning af disse indkomster.

Renteindtægter

Hvis du får renteindtægter fra en svensk bankkonto, fordringer mv. og er bosat i et andet nordisk land, sker der ingen beskatning i Sverige.

Hvis der er trukket skat i Sverige, kan du anmode om tilbagebetaling af den skat, som er indeholdt. Kontakt Skatteverket eller din svenske bank for mere information.

Renteudgifter

Renteudgifter er fradragsberettigede i Sverige, hvis du er fuld skattepligtig i Sverige. Hvis du er begrænset skattepligtig i Sverige, kan du kun få fradrag for renteudgifter under særlige omstændigheder.

For at få fradrag for renteudgifter skal du vælge at blive beskattet under de almindelige regler i stedet for endelig skat (SINK-skat ordningen), hvis du har lønindkomst eller modtager pension.

Du beskattes efter de almindelige regler, hvis din indkomst stammer fra selvstændig virksomhed

Andre betingelser for at få fradrag er:

Selvom dine samlede indkomster i Sverige ikke overstiger mindst 90% i Sverige, kan du som begrænset skattepligtig alligevel få fradrag for renter på lån til fast ejendom i Sverige, hvis du beskattes af indkomst fra denne.

Hvis du bliver beskattet af lejeindkomster får du fradrag for renter som knytter sig til den periode, hvori du har lejet den faste ejendom ud, f.eks. 4 måneder på et år.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Finland | 
Menu
 
All the countries logos