Bor du i Sverige og skal udføre arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Sverige og som skal udøfre arbejde i et andet nordisk land som selvstændig erhvervsdrivende. Informationen gælder kun beskatning af denne indkomst.

Indkomstskat i Sverige

Du skal angive resultatet af hele den selvstændige virksomhed og betale indkomstskat i Sverige efter svenske regler, såfremt du er bosat i Sverige. Det betyder, at også den del af virksomheden, hvor arbejdet udføres i et andet nordisk land, skal angives i dit svenske næringsbilag.

Bliver indkomsten også beskattet i det andet nordiske land, kan du anmode om nedslag (credit) i den svenske skat, for den skat som du har betalt i udlandet.

Sker beskatning også i det andet land?

Du beskattes kun for selvstændig virksomhed i et andet nordisk land, hvis du har fast driftssted der. Kun den del af indtægterne/omkostningerne, som kan henføres til det faste driftssted, kan beskattes der. Beskatning i det andet land sker efter det lands interne regler.

Er du f.eks. læge, revisor, ingeniør eller konsulent (såkaldt frit erhverv), kan du også blive skattepligtig i arbejdslandet, hvis du opholder dig der i mere end 183 dage i løbet af en periode på 12 måneder. Dette gælder, selvom du ikke har noget fast driftssted.

En definition af begrebet fast driftssted efter den nordiske dobbeltbeskatningsaftale, findes under rubrikken "Generel information/Fast driftssted".

For at få mere information om beskatning mm i det andet land, klik på aktuelt land nederst på siden.

Sociale afgifter

Der findes specielle regler som bestemmer hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte Försäkringskassan i Sverige forsakringskassan.se eller socialsikringsmyndigheden i det land du skal udføre arbejdet i, for mere information.

Moms

Hvis du driver selvstændig erhvervsvirksomhed i et andet nordisk land, skal du eventuelt registreres for moms i henhold til det andet lands regler. For mere information om det andet lands momsregler, klik på aktuelt land nederst på siden. 

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Finland |