Bor du i Sverige og er ansat som flyvende personel i et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Sverige, og som er ansat i et andet nordisk land i et nordisk flyselskab for at udføre arbejde ombord på et fly. Informationen gælder kun beskatningen af denne arbejdsindkomst.

Beskatning i det land hvor du er ansat

Lønindkomsten er fritaget for beskatning i det land, hvor du er ansat. Dette gælder både hvis du flyver indenrigstrafik og i international trafik.

Beskatning i Sverige

Lønindkomsten er skattepligtig i Sverige. Har du fået udbetalt godtgørelse, som skal dække udgifter i forbindelse med dit arbejde, er det de svenske regler, som gælder ved beregningen af hvilke af disse godtgørelser der er skattefrie.

Du skal medregne lønindkomsten og dine godtgørelser i din svenske selvangivelse. Du kan få fradrag for øgede leveomkostninger beregnet efter svenske regler.

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer, i hvilket land du skal være socialt sikret. For mere information bør du kontakte Försäkringskassan i Sverige eller tilsvarende myndighed i det land du er ansat.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Finland |