Bor du i Sverige og arbejder om bord på et skib som er registreret i et andet nordisk land og som sejler i international trafik?

Dette gælder for dig, som bor i Sverige og arbejder om bord på et skib, som er registreret i et andet nordisk land og som sejler i international trafik. Informationen gælder kun beskatningen af denne arbejdsindkomst.

International trafik

Med international trafik menes her al transport med skib, undtagen hvis skibet blot sejler mellem steder i ét nordisk land.

Beskatning i et andet nordisk land

Lønnen kan beskattes i det nordiske land, hvor skibet er registreret.

Når du arbejder på et skib, som befragtes på såkaldt bareboat basis af et rederi i et andet nordisk land, kan lønnen beskattes i det land, hvor rederiet er hjemmehørende.

Beskatning i Sverige

Du betaler ikke skat i Sverige for indkomsten og den påvirker heller ikke beskatningen af andre indkomster du har.

Du finder mere information om beskatning af indkomst optjent om bord på skib som har opgaver på dansk eller norsk kontinentalsokkel under rubrikken " Bor du i Sverige og arbejder på dansk eller norsk kontinentalsokkel". 

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer, i hvilket land du skal være socialt sikret. Du bør kontakte Försäkringskassan i Sverige eller tilsvarende sociale myndighed i det land, hvor skibet er registreret for mere information. 

 

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Finland |