Bor du i et andet nordisk land og arbejder om bord på et skib som er registreret i Sverige og som sejler i international trafik?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og arbejder om bord på et skib, som er registreret i Sverige og som sejler i international trafik. Informationen gælder kun beskatningen af denne arbejdsindkomst.

International trafik

Med international trafik menes her al transport med skib, undtagen hvis skibet blot sejler mellem steder i ét nordisk land.

Beskatning i Sverige

Den indkomst, som du modtager for at arbejde om bord på et svensk skib, beskattes i Sverige.

Et svensk skib sidestilles med skib, som er registreret i et andet land, når befragtningen sker på såkaldt bareboat basis af et svensk rederi.

Hvis du anses som begrænset skattepligtig i Sverige, betaler du særskilt indkomstskat for udenlands bosatte (SINK) med 15 procent af din løn. Der findes en valgmulighed for at beskatningen sker efter almindelige indkomstskatteregler og med fradragsret for dine udgifter. Dog skal visse betingelser være opfyldt, for at du kan få grundfradrag i Sverige. Det er kun hvis du vælger at blive beskattet efter de almindelige regler, at du skal indsende selvangivelse.

Information om beskatning af indkomst optjent om bord på et svensk registreret skib, som har opgaver på dansk eller norsk kontinentalsokkel finder du under rubrikken " Bor du i et andet nordisk land og arbejder på dansk kontinentalsokkel?" eller "Bor du i et andet nordisk land og arbejder på norsk kontinentalsokkel?". 

Beskatning i bopælslandet

Indkomsten fra arbejdet på et svensk skib i international trafik kan også være skattepligtig i dit bopælsland. Hvis du beskattes både i Sverige og det land du er bosat, er det bopælslandet, som skal sørge for at ophæve dobbeltbeskatningen. Du skal derfor altid oplyse indkomsten i selvangivelsen i bopælslandet.  

Social sikring

Der findes specielle regler, som bestemmer, i hvilket land du skal være socialt sikret. Du bør kontakte den myndighed der administrerer social sikring i det land, hvor du bor eller Försäkringskassan i Sverige for mere information. 

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Finland |