Folkeregister

Når du flytter til Sverige

Hvis du flytter til Sverige og skal bo her mere end et år, skal du melde flytning til Sverige. Hvis du melder flytning indenfor en uge fra ankomstdagen bliver du registreret fra første dag. Hvis du melder flytning senere end en uge efter ankomstdagen, bliver du registreret fra den dag Skatteverket modtaget din anmeldelse.

Du skal møde personligt op på et af Skatteverkets Servicekontorer for at melde din tilflytning. Dette gælder også svenske statsborgere som flytter tilbage til Sverige. Alle familiemedlemmer, herunder også børn, som flytter til Sverige, skal møde personligt.

Hvilken dokumentation du skal medbringe afhænger af dit statsborgerskab.

Hvis du skal være i Sverige i mindre end et år eller skal pendle mellem Sverige, skal du ikke anmelde flytning til Sverige. Hvis forholdene ændres, så du bosætter dig i Sverige mere end et år så skal du melde flytning til Skatteverket, så du bliver registret.

Når du bliver registreret i Sverige tildeles du et personnummer. I andre tilfælde får du tildelt et skattepersonnummer. Se nedenfor.

Du kan læse mere om folkeregistrering hos skatteverket.

Når du flytter til et andet nordisk land

Hvis du flytter til Sverige fra et andet nordisk land skal du kun melde flytning i det land du flytter til.

Personnummer (cpr-nummer)

Alle som bliver registreret som bosat og folkeregistreret i Sverige, får et svensk personnummer. Personnummeret består af ti cifre, hvoraf de første 6 cifre viser personens fødselsdag (ÅÅMMDD).

Alle der har fået et svensk personnummer, beholder det samme nummer hele livet og skal benytte det i al kontakt med de svenske myndigheder.

Samordningsnummer (Skattepersonnummer)

Hvis du ikke skal registreres på folkeregistret i Sverige, men skal arbejde eller have pension fra en svensk udbetaler får du et samordningsnummer.

Et samordningsnummer består i lighed med et personnummer, af ti cifre. De første seks cifre hentes fra personens fødselsdato, men tallet øges med 60. Nummeret er permanent og unikt.

Du kan ikke selv ansøge om et samordningsnummer, men det vil blive udstedt af folkeregistreringen, på Skatteverkets anmodning, når du eller din arbejdsgiver/pensionskasse ansøger om SINK (Særlig indkomstskat for udenlandsk bosatte) hos Skatteverket.

Ved din SINK-ansøgning skal du vedhæfte en kopi af gyldigt id-legitimation, der viser din identitet. Hvis du allerede har et svensk personnummer eller samordningsnummer, skal du indtaste dette i din ansøgning, og så behøver du ikke vedhæfte id til din ansøgningen, fordi din identitet allerede er kendt.

Hvis den pågældende senere tilmeldes folkeregistreringen i Sverige skiftes samordningsnummeret ud med et personnummer.