Fuld skattepligt

Hvis du er bosat i Sverige, opholder dig fast i Sverige eller har en væsentlig tilknytning til Sverige, er du fuldt skattepligtig i Sverige. Dette medfører, at du er skattepligtig af al indkomst både i Sverige og i udlandet. Bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande kan medføre, at den svenske beskatningsret begrænses.

Bosat i Sverige

Som bosat i Sverige anses den, som reelt har sin bopæl her. Det gælder normalt alle, som er registreret hos folkeregistret, eller som overnatter her. Den, som flytter til Sverige, bliver fuldt skattepligtig fra dagen for ankomsten til Sverige.

Ophold i over 6 måneder (fast ophold)

For at have fast ophold i Sverige skal man have opholdt sig her i mindst seks måneder. Opholdstiden beregnes uden hensyn til årsskiftet. Midlertidige afbrydelser i opholdet i Sverige er uden betydning.

For at der er tale om fast ophold, kræves det, at du overnatter i Sverige. Hvis du f.eks. pendler om dagen til Sverige fra et naboland, har du derfor ikke fast ophold i Sverige, selv om pendlingen står på i lang tid.

Den, som har fast ophold i Sverige, anses for at være fuldt skattepligtig fra første dag i vedkommendes sammenhængende ophold i Sverige.

Hvornår ophører skattepligten?

Selv om du flytter fra Sverige, kan du stadigvæk anses som fuldt skattepligtig i Sverige. Det er tilfældet, hvis du har været bosiddende i Sverige og har en væsentlig tilknytning til landet. Medmindre du selv kan dokumentere, at du ikke har en væsentlig tilknytning til Sverige, anses du for at have det i fem år, efter at du har forladt Sverige, hvis du er svensk statsborger, eller har boet i Sverige i mindst ti år. Forhold, som medfører væsentlig tilknytning til Sverige kan f.eks. være, at du har familie eller har en bolig i Sverige, eller at du driver erhvervsmæssig virksomhed i Sverige i form af et enkeltmands firma eller et selskab. Også andre forhold kan have betydning, og der foretages en samlet vurdering.

Hvis du ikke har en væsentlig tilknytning efter flytningen fra Sverige, ophører skattepligten, når du forlader Sverige. I modsat fald ophører skattepligten, når tilknytningen ikke længere anses for at være væsentlig. Den kan f.eks. ophøre, hvis du sælger din bolig.

Selv efter at din fulde skattepligt er ophørt, kan du være skattepligtig af visse indtægter, som er opstået i Sverige. Se afsnittet om begrænset skattepligt.