Begrænset skattepligt

Den, som ikke er fuldt skattepligtig, er i stedet begrænset skattepligtig, dvs. at vedkommende kun skal betale skat af visse indkomster.

Hvad skal du betale skat af?

Hvis du er begrænset skattepligtig, skal du kun betale skat af visse indkomster, som kommer fra Sverige, og ikke af indkomster, som du f.eks. har i dit hjemland. Bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomste kan medføre, at den svenske beskatningsret begrænses.

Den skattepligtige indkomst kan f.eks. være løn, pension og sømandsindkomst. Heraf betaler du en særlig indkomstskat for personer, der er bosat i udlandet (SINK), som er på 25 procent. Af sømandsindkomst skal der betales 15 procent SINK-skat. Hvis du får vederlag som kunstner eller sportsudøver, betaler du i stedet en særlig indkomstskat for kunstnere, sportsudøvere etc., som er bosiddende i udlandet (A-SINK) på 15 procent.  Der er også mulighed for at vælge at blive beskattet i henhold til de almindelige regler og betale stats- og kommune skat. Der er dog visse forudsætninger, som skal være opfyldt, for at du f.eks. kan få et personfradrag i Sverige.

Du er skattepligtig, hvis du driver erhvervsmæssig virksomhed fra et fast driftssted i Sverige, eller har en erhvervsejendom her. Af sådanne indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed betaler du stats- og kommune skat.

Hvis du lejer din private bolig ud eller sælger en ejendom eller en ejerlejlighed, beskattes indkomsten eller fortjenesten som kapitalindkomst. Ved udlejning danner nettoresultatet grundlaget for opkrævning af skatten, mens der ved salg sker beskatning af 22/30 af overskuddet. Skatten opkræves med 30 procent af beløbet.

Af udbytte på svenske aktier og andele i svenske investeringsforeninger betales en kuponskat. Kuponskatten er på 30 procent, men hvis du bor i et andet nordisk land, er skatten nedsat til 15 procent.

Hvis du ejer "småhus" i Sverige skal der betales en kommunal afgift. For ubebyggede grunde, "arrendetomter", "hyreshus" som er lokaler, industriejendomme mm betales ejendomsskat.

Hvem er begrænset skattepligtig?

Hvis du ikke er bosat i Sverige, har fast ophold i Sverige eller har en væsentlig tilknytning til Sverige, er du begrænset skattepligtig. Det er f.eks. tilfældet, hvis du ikke har boet i Sverige tidligere eller har opholdt dig mindre end 6 måneder i Sverige. Det er også tilfældet, hvis du ikke overnatter i Sverige, men kun pendler til Sverige om dagen fra et naboland, også selv om pendlingen står på i lang tid.