Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Menu

Selvangivelse

Hvem skal indsende selvangivelse?

Hvis du er fuldt skattepligtig, skal du indsende en selvangivelse (Inkomstdeklaration 1) hvis

Hvis skattevæsenet (Skatteverket) har oplysninger om indkomster og fradrag, som du har haft, får du tilsendt en selvangivelse, hvor disse oplysninger er fortrykt.

Hvis du er begrænset skattepligtig, skal du indsende selvangivelsen (Inkomstdeklaration 1) hvis

Hvis du har ejet fast ejendom, får du tilsendt en selvangivelse med fortrykte oplysninger om ejendommen.

Hvornår skal selvangivelsen afleveres?

Selvangivelsen skal afleveres senest den 2. maj. Den skal sendes med posten, men det skal gøres i så god tid, at skattevæsenet modtager selvangivelsen rettidigt. Hvis du indsender din selvangivelse for sent, risikerer du at skulle betale et gebyr for forsinket indsendelse.

Hvor skal selvangivelsen afleveres?

Selvangivelsen skal afleveres til Skatteverket. Du kan i mange tilfælde aflevere din selvangivelse via internettet, telefonisk eller pr. sms.

 

Udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne

For at sikre rigtig beskatning har alle de nordiske lande regler om at arbejdsgivere, banker og andre skal indsende oplysninger til skattemyndighederne om udbetalt løn, pension, udbytte, renter mv. Her skal bl.a. modtagerens navn og adresse, hvilken slags indtægt det er og beløbets størrelse fremgå. Pligten til at indsende oplysninger omfatter også udbetalinger til personer som er bosat i andre lande.

For at sikre en korrekt beskatning er de nordiske lande enige om at udveksle oplysninger. Udvekslingen sker hvert år mellem særligt udpegede enheder hos skattemyndighederne og gennem sikre kanaler. Der udveksles store mængder oplysninger mellem de nordiske landet. Disse oplysninger bruges af skattemyndighederne i bopælslandet for at kontrollere at personer med grænseoverskridende aktiviteter har opfyldt deres forpligtelser om at oplyse indtægter og formue de har i udlandet.

Menu
 
Logo