Årsopgørelse (skattebesked)/skattekonto

Skattekonto

Enhver, som skal betale nogen form for skat eller afgift, får tildelt en skattekonto hos skattevæsenet. Denne konto omfatter stort set alle skatter og afgifter, som Skatteverket tager sig af, men ikke fradrag for særlig indkomstskat for personer bosat i udlandet, SINK-skat. SINK-skat er en endelig skat på forskellige indkomster, f.eks løn og pension for begrænsede skattepligtige.

Af skattekontoen fremgår dine skatteindbetalinger, din forskudsskat og din slutskat i henhold til årsopgørelsen m.m. Som privatperson kommer du for det meste kun i kontakt med skattekontoen en gang om året i forbindelse med den endelige skatteopgørelse. Uanset, om det er din arbejdsgiver eller dig selv, der betaler skatten, skal den skat, som indbetales i løbet af året, så vidt muligt stemme overens med din slutskat.

Årsopgørelse

Når din selvangivelse er kontrolleret, udregnes din slutskat. Resultatet af beregningen fremgår af din årsopgørelse.

Årsopgørelsen udsendes ikke samtidigt til alle. Der udsendes årsopgørelser af 4 gange, i april, juni, august og december.

Når Skatteverket har undersøgt din selvangivelse, vil du modtaget besked om at undersøgelsen er afsluttet, og så modtager du også din endelige årsopgørelse. Dette betyder, at du kan modtage din endelige årsopgørelse på et andet tidspunkt end dem, der er anført ovenfor.

Hvis du betaler SINK-skat i indkomståret får du i stedet besked om betalt SINK-skat sendest den 15. december i året efter indkomståret. Disse beskeder sendes ud fra og med 2022.

For lidt indbetalt skat

Hvis slutskatten er højere end den skat, som er indbetalt i løbet af året (af din arbejdsgiver eller dig selv), skal du indbetale det skyldige beløb. Renten på restskatten beregnes dag for dag. Du har ca. 90 dage til at betale fra den dato, som fremgår af årsopgørelsen.

Hvis du regner med, at restskatten ikke vil overstige maks. 30.000 SEK, slipper du for at betale renter, hvis du indbetaler denne del, så det er bogført på Skatteverkets bankgirokonto inden den 3. maj, i det år du skal oplyse din indkomst. Hvis du regner med, at underskuddet på skattekontoen vil overstige 30.000 SEK, skal du indbetale den overskydende del, så det er bogført på Skatteverkets bankgirokonto senest den 12. februar i det år du skal oplyse din indkomst. Du slipper så for at betale renter af denne del.

Hvis du betaler fra udlandet, kan du læse om dette på skatteverket.se (se engelsk version)

For meget indbetalt skat

Har du betalt for meget i skat, får du penge tilbage, hvis kontoudtoget fra skattekontoret, som du modtager sammen med årsopgørelsen, viser et overskud på mindst 100 SEK. Hvis den for meget indbetalte skat er under 100 SEK, bliver beløbet stående på din skattekonto.

Du skal have registreret en bankkonto for at få din overskydende skat tilbage automatisk, eller forbliver pengene på din skattekonto, indtil du anmoder om tilbagebetaling. For at kunne modtage tilbagebetaling skal du registrere en svensk eller udenlandsk bankkonto. Du kan læse mere om tilbagebetaling på skatteverket.se (se engelsk version)