Skattesatser - 2021

Fuldt skattepligtige personer

Personlig indkomst

Hvis du har været fuldt skattepligtig hele året kan der i den personlige indkomst (lønindkomst og indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed) fratrækkes et personfradrag på mellem 14 000 SEK. og 36 700 SEK. Hvis du er over 65 år vil du i stedet for får et personfradrag på mellem SEK 14 000 og SEK 110 600

Når personfradraget er fratrukket, betaler du kommuneskat svarende til skatteprocenten i din bopælskommune (ca. 29 - 35 procent), kirkeskat og begravelsesafgift (ca. 1 - 2 procent), progressiv statslig indkomstskat. Den statslige indkomstskat er på 20 procent af den del af din personlige indkomst, der overstiger 523 200 SEK (2020: 509 300 SEK).

Kapitalindkomst

Gevinster på aktier m.m., renter og udbytte beskattes som kapitalinkomst og skattesatsen  er 30%. Hvis du lejer din private bolig ud eller sælger en ejendom eller en ejerlejlighed, beskattes indkomsten eller fortjenesten som kapitalindkomst. Ved udlejning danner nettoresultatet grundlaget for opkrævning af skatten, mens der ved salg sker beskatning af 22/30 af overskuddet. Skatten opkræves med 30 procent af beløbet.

Hvis du har en negativ kapitalindkomst, fordi dine fradrag er større end indtægterne, medfører dette en automatisk skattebesparelse ved beregningen af din slutskat. Skattebesparelsen er på 30 procent af den negative kapitalindkomst op til 100 000 SEK. Hvis den negative kapitalindkomst er større, får du en skattebesparelse på 21 procent af den del af den negative kapitalindkomst, som overstiger 100 000 SEK.

Kommunal ejendomsafgift

Du skal betale en kommunal afgift hvis du ejer et "småhus" i Sverige. Afgiften udgør op til 0,75 % af ejendomsværdien, dog højst 8 524 SEK pr. år. Den kommunale afgift skal betales for hele kalenderåret af den som ejer ejendommen ved årets begyndelse.

For privat ejendom der er beliggende udlandet beregnes hverken kommunal afgift eller ejendomsskat i Sverige.

Begrænset skattepligtige personer

Særlig indkomstskat for personer, som er bosat i udlandet (SINK)

Der betales 25 procent i SINK-skat af arbejdsindkomst. Ved sømandsindkomst er SINK-skatten på 15 procent.

Særlig indkomstskat for kunstnere, sportsfolk m.fl., som er bosat i udlandet (A-SINK)

Af vederlag til kunstnere, sportsfolk m.fl. skal det betales 15 procent A-SINK.

Personlig indkomst

Af indkomst ved selvstændig virksomhed skal der betales 25 procent kommunal indkomstskat plus progressiv statslig indkomstskat. Den statslige indkomstskat er 20 procent af den del af din personlige indkomst, som overstiger hhv. 523 200 SEK (2020: 509 300 SEK).

Hvis du vælger at blive beskattet af din arbejdsindkomst i henhold til de normale regler i stedet for SINK, betaler du samme skat som for indkomst fra selvstændig virksomhed, men du betaler en kommunal indkomstskat på 32,27 procent i stedet for 25 procent.

Kapitalindkomst

Hvis du lejer din private bolig ud eller sælger en ejendom eller en ejerlejlighed, beskattes indkomsten eller fortjenesten som kapitalindkomstVed udlejning danner nettoresultatet grundlaget for opkrævning af skatten, mens der ved salg sker beskatning af 22/30 af overskuddet. Skatten opkræves med 30 procent af beløbet.

Hvis du har en negativ kapitalindkomst, medfører dette en automatisk skattebesparelse ved beregningen af din slutskat. Skattebesparelsen er på 30 procent af den negative kapitalindkomst op til 100 000 SEK. Hvis den negative kapitalindkomst er større, får du en skattebesparelse på 21 procent af den del af den negative kapitalindkomst, som overstiger 100 000 SEK.

Kommunal ejendomsafgift

Du skal betale en kommunal afgift hvis du ejer et "småhus" i Sverige. Afgiften udgør op til 0,75 % af ejendomsværdien, dog højst 8 524 SEK pr. år. Den kommunale afgift skal betales for hele kalenderåret af den som ejer ejendommen ved årets indgang.