Danmörk
Ísland
Noregur
Finnland
Svíþjóð
Valmynd

Skattframtalið

Hverjir eiga að skila inn skattframtali?

Sá sem ber ótakmarkaða skattskyldu á að skila Inkomstdeklaration 1 ef

 Ef Skatteverket hefur upplýsingar um tekjur og frádrátt er það útfyllt fyrirfram á framtalseyðublaðið.

 Þú sem berð takmarkaða skattskyldu átt að skila inn Inkomstdeklaration 1 ef

Ef þú áttir fasteign eru upplýsingar um hana fyrirfram útfylltar á framtalseyðublaðið.

Hvernig á að skila framtalinu?

Framtalinu á að skila inn til Skatteverket. Í flestum tilvikum getur þú skilað því í gegnum Internetið, síma eða með sms.

Hvenær á að skila framtalinu?

Framtalinu á að skila inn í síðasta lagi 2. maí. Ef þú þarft að skila framtalinu inn á pappír í bréfapósti, gættu þess þá að setja það tímanlega í póst þannig að framtalið hafi borist skattyfirvöldum áður en skilafrestur rennur út. Ef þú skilar framtalið of seint, gætir þú þurft að greiða sérstakt seinkunargjald.

Skipti á upplýsingum milli skattyfirvalda

Til að tryggja rétta skattlagningu hafa öll Norðurlöndin þá reglu að vinnuveitendur, bankar o.fl. eigi að senda skattyfirvöldum upplýsingar um greidd laun, lífeyri, arð, vexti o.fl. Hér eiga m.a. að koma fram nöfn viðtakenda og heimilisföng, hvernig tekjur er um að ræða ásamt fjárhæð. Þessi upplýsingaskylda gildir einnig um greiðslur til einstaklinga sem búsettir eru í öðrum löndum.

Til að tryggja nákvæma skattlagningu hafa öll Norðurlöndin komið sér saman um að skiptast á upplýsingum. Upplýsingaskiptin fara fram árlega milli sérvaldra eininga hjá skattyfirvöldum og gegnum öruggar boðleiðir. Mikið magn upplýsinga streymir milli Norðurlandanna. Þessar upplýsingar eru notaðar af skattyfirvöldum í búsetulandinu til að hafa eftirlit með því að einstaklingar með starfsemi yfir landamæri hafi uppfyllt skyldur sínar um að upplýsa um tekjur og eignir erlendis

Valmynd
 
Logo