Skattstigar - 2020

Einstaklingar með ótakmarkaða skattskyldu

Launatekjur

Ef þú ert með ótakmarkaða skattskyldu allt árið máttu draga frá tekjunum (vinnulaunum og rekstrartekjum) s.k.grunnfrádrátt sem er á bilinu 13 700 - 35 900 SEK. Ef þú ert eldri en 65 ára færð þú í staðinn grunnfrádrátt á bilinu frá SEK 24 110 og SEK 99 100.

Eftir að heimilaður grunnfrádráttur hefur verið dreginn af, greiðir þú útsvar af tekjunum samkvæmt útsvarsprósentunni í þínu sveitarfélagi (u.þ.b. 29 - 34%), kirkjuskatt og útfarargjald (u.þ.b. 1 - 2%) og stighækkandi tekjuskatt. Tekjuskatturinn er 20% af þeim hluta teknanna sem er umfram SEK 509 300 (2019: SEK 490 700).

Ef skattskyldar tekjur þínar eru hærri en SEK 689 300 á tekjuárinu 2019 átt þú að greiða tekjuskatt til ríkins sem nemur 5% af þeim hluta teknanna sem eru hærri en SEK 689 300. Þetta gildir ekki lengur fyrir 2020.

Fjármagnstekjuskattur

Hagnaður af hlutabréfum o.fl., vaxtatekjum og arði er skattlagður sem fjármagnstekjur og er skattprósentan 30%.
Ef þú leigir út einkabústað þinn eða selur fasteign eða búseturétt sem er einkabústaður þinn, eru tekjurnar eða hagnaðurinn einnig skattlagður sem fjármagnstekjur. Við útleigu eru allar nettótekjurnar lagðar til grundvallar skattlagningu á meðan við sölu er stuðst við 22/30 af ágóðanum. Reiknaður skattur er 30 prósent upphæðinni.
.
Ef þú ert með neikvæðar fjármagnstekjur vegna þess að frádráttur þinn er hærri en tekjurnar, lækkar skatturinn sjálfkrafa í formi skattaafsláttar þegar endanlegur skattur er reiknaður. Skattaafslátturinn er 30% af tapinu til og með SEK 100.000. Sé tapið hærra, færð þú skattaafslátt upp á 21% af þeim hluta tapsins sem er umfram SEK 100.000.

Fasteignagjöld til sveitarfélagsins

Þú greiðir fasteignagjöld til sveitarfélagsins ef þú átt hús í Svíþjóð. Fasteignagjaldið er 0,75% af fasteignamati þó að hámarki SEK 8 349 á ári. Fasteignagjöld til sveitarfélaga eru greidd fyrir allt almanaksárið af þeim sem skráður er eigandi eignanna í ársbyrjun. Af einkahúsnæði erlendis eru ekki greidd fasteignagjöld.

 

Einstaklingar með takmarkaða skattskyldu

Sérstakur tekjuskattur fyrir þá sem eru búsettir erlendis (SINK)

Af launatekjum er greiddur 25 % SINK-skattur. SINK-skattur farmanna er 15%.

Sérstakur tekjuskattur lista-, íþróttamanna o.fl. sem eru búsettir erlendis (A-SINK)

Af þóknunum lista-, íþróttamanna o.fl. er greiddur 15% A-SINK-skattur.

Launatekjur

Af tekjum af rekstri greiðir þú 25% útsvar og stighækkandi tekjuskatt til ríkisins. Tekjuskatturinn er 20% af þeim hluta teknanna sem er umfram SEK 509 300 (2019: SEK 490 700 SEK).

Ef skattskyldar tekjur þínar eru hærri en SEK 689 300 á tekjuárinu 2019 átt þú að greiða tekjuskatt til ríkins sem nemur 5% af þeim hluta teknanna sem eru hærri en SEK 689 300. Þetta gildir ekki lengur fyrir 2020.

Ef þú kýst að láta skattleggja vinnutekjur þínar samkvæmt venjulegum reglum í stað SINK greiðir þú sama skatt og vegna reksturs en útsvarsprósentan er þá 32,28 % í stað 25%.

Fjármagnstekjur

Ef þú leigir út einkabústað þinn eða selur fasteign eða búseturétt eru tekjurnar eða hagnaðurinn skattlagður sem fjármagnstekjur. Fjármagnstekjuskattur er 30%.Við útleigu eru allar nettótekjurnar lagðar til grundvallar skattlagningu á meðan við sölu er stuðst við 22/30 af ágóðanum. Reiknaður skattur er 30 prósent upphæðinni.

Ef tap er á fjármagnsliðum lækkar skatturinn sjálfkrafa þegar endanleg álagning er reiknuð út. Lækkunin nemur 30% af tapinu upp að SEK 100 000. Ef tapið er meira nemur lækkunin 21% af þeim hluta sem er umfram SEK 100 000.

Fasteignaskattur

Fasteignaskattur til ríkisins er ekki lagður á í Svíþjóð eftir 1. janúar 2008. Í staðinn innheimtir sveitarfélagið 0,75% af fasteignamati af  fasteignum, að hámarki SEK 8 349 á ári. Sveitarfélagið leggur ekki gjald á húseignir eða búseturétt í íbúðum, sem staðsettar eru erlendis.