Bor du i Sverige og eier fast eiendom eller en borettslagsandel i et annet nordisk land?

Denne informasjonen gjelder for deg som er bosatt i Sverige og har en borettslagsandel (du eier aksjer eller en andel som gir bruksrett til en bolig) eller en én- eller tofamiliebolig (småhus) i et annet nordisk land som du selv eller din familie helt eller delvis benytter som permanent bolig eller som fritidshus.

Skattlegging i Sverige

Du skattlegges i Sverige for din bolig i utlandet. Den utenlandske boligen skattlegges i henhold til svenske regler, uansett hvordan den skattlegges i utlandet. Hvis du blir skattlagt også i det landet der boligen ligger, kan du få den svenske skatten redusert gjennom avregning for den utenlandske skatten.

Inntekt fra utleie

Hvis du leier ut din bolig i et annet nordisk land, skal inntekten av dette skattlegges i Sverige.

Salg av bolig

Hvis du selger en bolig som du eier i et annet nordisk land, skal du betale skatt for salget på samme måte som om den hadde ligget i Sverige. Gevinst eller tap beregnes på samme måte som for svenske boliger.

Det finnes imidlertid en særbestemmelse for beregning av anskaffelseskostnaden for småhus som er anskaffet før 1952. Anskaffelseskostnaden kan beregnes etter en tabellverdi for eiendommens markedsverdi i 1952. Dersom visse vilkår er oppfylt, kan du få skattleggingen av gevinsten utsatt.

Kommunal eiendomsavgift

På private boliger i utlandet skal det fra og med 1. januar 2008 ikke betales noen eiendomsskatt eller kommunal avgift i Sverige.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland |