Bor du i et annet nordisk land og eier fast eiendom eller en borettslagsandel i Sverige?

Denne informasjonen gjelder for deg som er bosatt i et annet nordisk land og har en borettslagsandel (du eier aksjer eller en andel som gir bruksrett til en bolig) eller en én- eller tofamiliebolig (småhus) i et annet nordisk land som du selv eller din familie helt eller delvis benytter som permanent bolig eller som fritidshus.

Skattlegging i Sverige

Du skattlegges i Sverige for din svenske bolig. Hvis du leier den ut, skattlegges du for utleieinntektene. Gevinst ved salg av bolig er også skattepliktig. Boligens takseringsverdi er grunnlaget for den kommunale avgiften.

Du skal levere Inkomstdeklaration 1 i Sverige.

Skattlegging av utleie

Inntekt fra utleie skal skattlegges. Husleien som leietakeren betaler til deg, er skattepliktig inntekt. Du har rett til et fradrag på SEK 40 000 per år i tillegg til et beløp som tilsvarer 20 % av utleieinntekten (hvis det er en borettslagsleilighet gis det fradrag med den del av avgiften som gjelder det som leies ut i stedet for 20 prosent av utleieinntekten). Fradraget gjelder per eiendom, uansett hvor mange eiere som finnes. Fradraget skal ikke overstige leieinntekten, og du kan ikke gjøre fradrag for faktiske kostnader selv om disse har vært høyere.

Inntekt fra utleie skattlegges som kapitalinntekt, og skatten er 30 %.

Salg av bolig

Gevinst ved salg av bolig er skattepliktig. Et tap gir rett til fradrag, men hvis du ikke har andre inntekter, kan du bare utnytte underskuddet for å redusere din eiendomsskatt.

Gevinsten eller tapet er differansen mellom inntekten og omkostningsbeløpet. Inntekten er salgsprisen minus salgsutgiftene, f.eks. meglerhonorar og liknende. Omkostningsbeløpet er summen av anskaffelseskostnaden for boligen og utbedringsutgifter som må ha vært på minst SEK 5 000 per år.

22/30 av den beregnede gevinsten skattlegges som kapitalgevinst. Skatten på den skattepliktige gevinsten er 30 prosent. Dersom visse vilkår er oppfylt, kan du få skattleggingen av gevinsten utsatt.

Dersom beregningen viser et tap, har du rett til fradrag for halvparten av det beregnede tapet fra kapitalgevinsten. Hvis kapitalregnskapet gir et underskudd, kan du få lavere skatt i form av en skattereduksjon ved utregningen av din endelige skatt.

Kommunal eiendomsavgift

Du skal betale en kommunal avgift hvis du eier et "småhus" i Sverige. Avgiften utgjør 0,75 prosent av formuesverdien, dog høyst SEK 8 524 per år.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland |