Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i annet nordisk land og har renteinntekter/ rentekostnader i Sverige?

Dette gjelder deg som er bosatt i et annet nordisk land og har renteinntekter fra Sverige eller betaler renter på et lån i Sverige. Informasjonen gjelder bare beskatningen av disse inntekter/kostnader.

Renteinntekter

Får du renteinntekter fra en bankkonto, fordringer mv. i Sverige og er bosatt i et annet nordisk land, skjer det ingen beskatning i Sverige.

Hvis det feilaktig er trukket skatt i Sverige, kan du kreve å få tilbakebetalt den skatt som er trukket. Ta kontakt med Skatteverket eller din svenske bank for mer informasjon.

Rentekostnader

Rentekostnader er fradragsberettiget i Sverige når du er fullt skattepliktig i Sverige. Er du derimot begrenset skattepliktig i Sverige, har du som hovedregel ikke fradragsrett for rentekostnader i Sverige.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland | 
Meny
 
Logo