Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i et annet nordisk land og arbeider på svensk kontinentalsokkel?

Det foregår for tiden ikke noe arbeid som knytter seg til undersøkelse, utforskning eller utvinning av petroleumsforekomster på svensk kontinentalsokkel.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Finland | 
Meny
 
Logo