Skattekonto, skatteoppgjør

Skattekontoen

Alle som skal betale en form for skatt eller avgift i Sverige, får en skattekonto hos Skatteverket. Denne kontoen omfatter stort sett alle skatter og avgifter som Skatteverket håndterer.

Skattekontoen inneholder opplysninger om alle dine skatteinnbetalinger, trukket forskudd på skatt ifølge kontrollopplysningene og din endelige skatt ifølge skatteoppgjøret mv. Som privatperson vil du normalt bare ha kontakt med skattekontoen én gang per år i forbindelse med skatteoppgjøret. Uansett om det er din arbeidsgiver eller du selv som betaler skatten, skal den skatten som betales inn i løpet av året, så langt som mulig samsvare med den endelige skatten.

Skatteoppgjør

Når skattemeldingen er kontrollert, blir din endelige skatt beregnet. Resultatet av beregningen vises på ditt skatteoppgjør.

Alle får ikke tilsendt skatteoppgjøret samtidig. Skatteoppgjøret blir sendt ut ved fire tidspunkter, i juni, august, september og desember. Du som bor i utlandet, får skatteoppgjøret i desember. Også du som leverer skattemeldingen med inntekt av næringsvirksomhet, eller som er deleier/bedriftsleder i et selskap med få eiere, får i de fleste tilfeller skatteoppgjøret i desember.

For lite innbetalt skatt

Er den endelige skatten høyere enn den skatten som er innbetalt i løpet av året (av din arbeidsgiver eller av deg selv), må du betale inn restskatten. Det beregnes rente av restskatten dag for dag. Du har ca. 90 dager på deg til å betale fra den vedtaksdatoen som er angitt på skatteoppgjøret. Deretter blir det beregnet et rentetillegg på ca. 16 prosent. 

Hvis du regner med at underskuddet på skattekontoen blir høyst SEK 30 000, slipper du renter dersom du betaler inn beløpet slik at det blir bokført på Skatteverkets pluss- eller bankgirokonto før den 3. mai i året etter inntektsåret. Hvis du regner med at underskuddet på skattekontoen blir mer enn SEK 30 000, skal du du betale inn den overskytende delen slik at den blir bokført på Skatteverkets pluss- eller bankgirokonto senest den 12. februar i året etter inntektsåret. Du slipper da å betale rentetillegg på denne delen.

For mye innbetalt skatt

Viser den kontoutskriften som du får sammen med skatteoppgjøret at du har betalt inn for mye skatt, får du utbetalt overskytende skatt om beløpet er minst SEK 100. Er beløpet mindre enn SEK 100, vil det bli stående på din skattekonto.

Har du ikke registrert en bank- eller plussgirokonto hos Skatteverket, får du et utbetalningskort om beløpet er minst SEK 2 000. Beløp under SEK 2 000 blir stående på din skattekonto. Du kan anmode om å få utbetalt beløp som er under SEK 2 000 men over SEK 100. Får du utbetalt overskytende skatt på et utbetalningskort, er det viktig at du har oppgitt riktig adresse til Skatteverket slik at utbetalingen kan bli sendt til deg.