Skattekonto, skatteoppgjør

Skattekontoen

Alle som skal betale en form for skatt eller avgift i Sverige, får en skattekonto hos Skatteverket. Denne kontoen omfatter stort sett alle skatter og avgifter som Skatteverket håndterer, men ikke trukket særskilt inntektsskatt for personer bosatt i utlandet, SINK-skatt. SINK-skatt er en endelig skatt på forskjellige inntekter, for eksempel lønn og pensjon, for personer som er begrenset skattepliktige.

Skattekontoen inneholder opplysninger om alle dine skatteinnbetalinger, trukket forskudd på skatt ifølge kontrollopplysningene og din endelige skatt ifølge skatteoppgjøret mv.

Som privatperson vil du normalt bare se påha kontakt med skattekontoen én gang per år i forbindelse med skatteoppgjøret. Uavhengig av om det er din arbeidsgiver eller du selv som betaler skatten, skal den skatten som betales inn i løpet av året, så langt som mulig samsvare med den endelige skatten.

Skatteoppgjør

Når skattemeldingen er kontrollert, blir din endelige skatt beregnet. Resultatet av beregningen vises på ditt skatteoppgjør.

Alle får ikke tilsendt skatteoppgjøret samtidig. Skatteoppgjøret blir sendt ut ved fire tidspunkter, i april, juni, august, september og eller desember. Om Skatteverket har kontrollert din skattemelding blir det sendt ut et vedtak når kontrollen er ferdig. Du vil da også få et skatteoppgjør. Dette innebærer at du kan få skatteoppgjøret på et annet tidspunkt enn det som står over.

Har du betalt SINK-skatt i løpet av året får du i stedet en melding om betalt SINK-skatt senest 15. desember i året etter inntektsåret. Slike meldinger vil bli sendt ut fra og med desember 2022.

For lite innbetalt skatt

Er den endelige skatten høyere enn den skatten som er innbetalt i løpet av året (av din arbeidsgiver eller av deg selv), må du betale inn restskatten. Det beregnes rente påav restskatten dagligdag for dag. Du har ca. 90 dager på deg til å betale fra den vedtaksvedtaksdatoen som stårer angitt på skatteoppgjøret. Deretter blir det beregnet et rentetillegg på ca. 16 prosent.

Hvis du regner med at underskuddet på skattekontoen blir høyst SEK 30 000, slipper du renter dersom du betaler inn beløpet slik at det blir bokført på Skatteverkets pluss- eller bankgirokonto før den 3. mai i året etter inntektsåret. Hvis du regner med at underskuddet på skattekontoen blir mer enn SEK 30 000, skal du betale inn den overskytende delen slik at den blir bokført på Skatteverkets pluss- eller bankgirokonto senest den 12. februar i året etter inntektsåret. Du slipper da å betale rentetilleggr på denne delen.

Om du skal betale inn på skattekontoen fra utlandet, kan du lese mer på skatteverket.se (se engelsk versjon).

For mye innbetalt skatt

Viser den kontoutskriften fra skattekontoen som du får sammen med skatteoppgjøret, at du har betalt inn for mye skatt, får du utbetalt overskytende skatt om beløpet er minst SEK 100. Er beløpet mindre enn SEK 100, vil det bli stående på din skattekonto.

Du må ha registrert en bankkonto hos Skatteverket for at du skal få overskytende skatt utbetalt automatisk. Har du ikke registrert en bankkonto, blir beløpet stående på din skattekonto til du ber om å få det utbetalt. Når du ber om en utbetaling må du registrere en svensk eller utenlandsk bankkonto. for å få utbetalingen. Du finner informasjon om hvordan du registrerer en bankkonto på skatteverket.se (se engelsk versjon).