Skattesatser - 2021

Personer med full skatteplikt

Inntekt av arbeid og næringsvirksomhet

Har du inntekt av arbeid og/eller næringsvirksomhet, får et bunnfradrag (grundavdrag) på mellom SEK 14 000 og SEK 36 700 om du har vært fullt skattepliktig hele året. Er du over 65 år får du i stedet et bunnfradrag (grundavdrag) på mellom SEK 14 000 og SEK 110 600.

På inntekten etter bunnfradraget betaler du kommunal inntektsskatt etter skattesatsen i din bostedskommune (ca. 29-35 prosent), kirkeskatt og begravelsesavgift (ca. 1-2 prosent) og progressiv inntektsskatt til staten. Inntektsskatten til staten er 20 prosent av den delen av inntekten som overstiger SEK 523 200 (2020: SEK 509 300).

Kapitalinntekter

Gevinster ved salg av aksjer mv., renteinntekter og utbytte beskattes som inntekt av kapital og skattesatsen er 30 prosent. Leier du ut din bolig eller selger en fast eiendom eller en borettslagsleilighet som er din bolig, beskattes inntekten/gevinsten også som kapitalinntekt. Ved utleie er hele nettoinntekten skattepliktig. Ved salg er 22/30 av gevinsten skattepliktig. Skattesatsen er 30 prosent.

Får du et underskudd av kapital fordi fradragene er større enn inntektene, får du automatisk en skattereduksjon ved utregningen av din endelige skatt. Skattereduksjonen er 30 prosent av underskuddet opp til og med SEK 100 000. Er underskuddet større, får du en skattereduksjon på 21 prosent av den delen av underskuddet som overstiger SEK 100 000.

Kommunal eiendomsavgift

Du skal betale en kommunal avgift hvis du eier en enebolig eller en tomannsbolig i Sverige. Avgiften er 0,75 prosent av skatteverdien (takseringsvärdet), men høyst SEK 8 524 per år.  Den kommunale avgiften skal betales for hele kalenderåret av den som eier eiendommen ved årets begynnelse.

Du skal ikke betale kommunal avgift for private boliger som ligger i utlandet.

Personer med begrenset skatteplikt

Særskilt inntektsskatt for personer bosatt i utlandet (SINK)

På lønnsinntekter betales 25 prosent SINK. På sjømannsinntekt er SINK-skatten 15 prosent.

Særskilt inntektsskatt for artister, idrettsutøvere mv. bosatt i utlandet (A-SINK)

På lønn til artister, idrettsutøvere mv. betales 15 prosent A-SINK.

Andre arbeidsinntekter

På inntekt av næringsvirksomhet betaler du inntektsskatt til kommunen med 25 prosent og progressiv inntektsskatt til staten. Inntektsskatten til staten er 20 prosent av den delen av inntekten som overstiger SEK 523 200 (2020: SEK 509 300).

Hvis du velger å bli beskattet for din lønnsinntekt etter vanlige regler i stedet for SINK, betaler du samme skatt som for næringsinntekter, men du betaler 32,27 prosent inntektsskatt til kommunen i stedet for 25 prosent.

Kapitalinntekter

Er du begrenset skattepliktig, er renteinntekter ikke skattepliktig i Sverige og skattesatsen på utbytte er begrenset til 15 prosent. Blir du skattlagt for gevinst ved salg av aksjer, er skattesatsen 30 prosent. Leier du ut din bolig eller selger en fast eiendom eller en borettslagsleilighet i Sverige som er din bolig, blir inntekten/gevinsten skattlagt som kapitalinntekt. Ved utleie er hele nettoinntekten skattepliktig. Ved salg er 22/30 av gevinsten skattepliktig. Skattesatsen er 30 prosent.

Får du et underskudd av kapital, får du automatisk en skattereduksjon ved utregningen av din endelige skatt. Skattereduksjonen er 30 prosent av underskuddet opp til og med SEK 100 000. Er underskuddet større, får du en skattereduksjon på 21 prosent av den delen av underskuddet som overstiger SEK 100 000.

Kommunal eiendomsavgift

Du skal betale en kommunal avgift hvis du eier en enebolig eller en tomannsbolig i Sverige. Avgiften er 0,75 prosent av skatteverdien (taxeringsvärdet), men høyst SEK 8 524 per år.  Den kommunale avgiften skal betales for hele kalenderåret av den som eier eiendommen ved årets begynnelse.