Eksempler på skatteberegning för inntektsåren 2021 og 2020

Eksempler på skatteberegning - 2021

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Sverige.

Beregningen gjelder for en person som:

  • bor i Sverige hele året
  • er over 18 år og ugift uten barn som han/hun forsørger (har ingen betydning i Sverige)
  • ikke betaler kirkeskatt
  • bare har lønns- eller pensjonsinntekter fra Sverige
Ved beregningen er det brukt den gjennomsnittlige kommunalskattesatsen på 32.27 prosent for 2021 pluss 0,253 prosent for obligatorisk begravelsesavgift
 
Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er under 65 år ved ingangen av inntektsåret og som bare har lønnsinntekt:
 

Lønn per år (SEK)

Bunnfradrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Endelig skatt

120.000

34.800

11.174

17.048

240.000

27.500

20.827

48.319

480.000

14.000

31.164

120.221

600.000

14.000

31.164

171.809

    
Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er 65 år ved ingangen av inntektsåret og som bare har lønnsinntekt:

 

Lønn per år (SEK)

Bunnfradrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Endelig skatt

120.000

70.200

7.670

9.023

240.000

92.100

27.000

21.621

480.000

110.600

30.000

89.968

600.000

73.600

30.000

141.669

  
Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er 65 år ved ingangen av inntektsåret og som bare har pensjon.

 

Pensjon

Bunnfradrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Endelig skatt

120.000

70.200

-

16.620

240.000

92.100

-

48.621

480.000

110.600

-

119.968

600.000

73.600

-

171.669

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er 65 år ved ingangen av inntektsåret og som har lønnsinntekt och pensjon.

Pensjon+Lønn

Grundavdrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Slutlig skatt

60.000 + 60.000

70.200

11.870

4.823

120.000 + 120.000

92.100

21.000

27.621

240.000 + 240.000

110.600

27.000

92.968

300.000 + 300.000

73.600

30.000

141.669

 

 

Eksempler på skatteberegning - 2020

Her kan du se hvor stor skatten blir på noen nivåer av lønns- og pensjonsinntekt for en person som er bosatt i Sverige.

Beregningen gjelder for en person som:

  • bor i Sverige hele året
  • er over 18 år og ugift uten barn som han/hun forsørger (har ingen betydning i Sverige)
  • ikke betaler kirkeskatt
  • bare har lønns- eller pensjonsinntekter fra Sverige

Ved beregningen er det brukt den gjennomsnittlige kommunalskattesatsen på 32.28 prosent for 2020 pluss 0,253 prosent for obligatorisk begravelsesavgift

Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er under 65 år ved ingangen av inntektsåret og som bare har lønnsinntekt:

Lønn per år (SEK)

Bunnfradrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Endelig skatt

120.000

34.700

11.151

17.451

240.000

27.200

20.806

49.820

480.000

13.900

30.981

122.052

600.000

13.900

30.981

176.451


Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er 65 år ved ingangen av inntektsåret og som bare har lønnsinntekt:

Lønn per år (SEK)

Bunnfradrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Endelig skatt

120.000

69.900

7.772

9.027

240.000

89.900

27.000

23.228

480.000

94.200

30.000

96.909

600.000

65.100

30.000

150.535


Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er 65 år ved ingangen av inntektsåret og som bare har pensjon.

Pensjon

Bunnfradrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Endelig skatt

120.000

69.900

-

16.799

240.000

89.900

-

50.228

480.000

94.200

-

126.909

600.000

65.100

-

180.535

  
Tabellen nedenfor viser skatten for en person som er 65 år ved ingangen av inntektsåret og som har lønnsinntekt och pensjon.

Pensjon+Lønn

Grundavdrag

Skattefradrag for lønnsinntekt

Slutlig skatt

60.000 + 60.000

69.900

11.972

4.827

120.000 + 120.000

89.900

21.000

29.228

240.000 + 240.000

94.200

27.000

99.909

300.000 + 300.000

65.100

30.000

150.535

Du kan ha andre fradrag som påvirker beregningen av skatten. Du kan selv beregne din skatt på Skatteverkets nettsted: Skatteberegning.