Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Ruotsissa yksityissektorilla?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut toisessa Pohjoismaassa ja teet töitä Ruotsissa yksityissektorilla. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Lue tästä, jos työskentelet julkissektorilla, merimiehenä, lentohenkilöstössä, tai saat tuloa toiminnastasi taiteilijana tai urheilijana.

Työnantajasi on Ruotsista

Maksat tuloistasi veroa Ruotsissa. Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso alempana otsikon ”Erityissäännöksiä” alla.

Mitä veroa maksat, riippuu siitä oletko Ruotsissa yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen. Löydät tästä lisätietoja Veroprosentit-kohdasta. Voit myös katsoa mikä on Ruotsissa yleisesti verovelvollisen verotaso, kohdasta Esimerkkejä verolaskelmista.

Työnantajasi on muualta kuin Ruotsista

Maksat veroa Ruotsissa, jos yksi tai useampia alla olevista ehdoista täyttyy:

 • oleskelet Ruotsissa enemmän kuin 183 päivää perättäisten 12 kuukauden ajanjaksolla

• työnantajallasi on kiinteä toimipaikka Ruotsissa

• olet vuokrattu työntekijä ja työskentelet Ruotsissa. Sinua ei pidetä vuokrattuna työntekijänä, jos työskentelet Ruotsissa korkeintaan 15 perättäistä päivää ja yhteensä työpäivien määrä Ruotsissa kalenterivuoden aikana ei ylitä 45 päivää.

Maksat veroja asuinvaltiossasi, jos mikään edellä mainituista ehdoista ei täyty. Tähän pääsääntöön on joitain poikkeuksia, katso tarkemmin ”Erityissäännöksiä”-otsikon alta.

Erityissäännöksiä

Rajankävijät

Jos asut Norjassa tai Suomessa kunnassa, joka rajoittuu Ruotsiin, ja työskentelet Ruotsissa kunnassa, joka rajoittuu asuinvaltioosi, olet rajankävijäsäännöksen piirissä. Rajankävijäsäännökseen kuuluu, että maksat verot palkkatulostasi asuinvaltioosi. Edellytyksenä tälle on se, että oleskelet säännöllisesti vähintään kahtena päivänä ja yövyt yhden yön viikossa vakituisessa asunnossasi asuinvaltiossa.

Uusi Svinesundin silta / Öresund-silta

Jos asut Norjassa ja olet rakennus- tai kunnossapitotyössä uudella Svinesundin sillalla, maksat tästä työstä saadusta tulosta veroa vain Norjaan, vaikka työ tapahtuisi Ruotsin puolella.

Jos asut Tanskassa ja työskentelet Öresund-sillan ylläpito- tai käyttötyössä, maksat työtuloistasi veroa vain Tanskaan, vaikka olisit tehnyt työn Ruotsissa.

Ruotsalais-tanskalainen sopimus veroasioista

Jos asut Tanskassa ja työskentelet pääasiassa Ruotsissa, Ruotsin ja Tanskan välinen sopimus määrittelee tiettyjä verotuskysymyksiä

Verotus Ruotsissa työstä joka on tehty Tanskassa tai muissa maissa

Maksat veroja Ruotsiin työstä, joka on tehty Tanskassa tai muissa maissa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

• jokaisella kolmen kuukauden ajanjaksolla vietät vähintään puolet työajastasi Ruotsissa, työskennellen ruotsalaiselle työnantajalle, tai työnantajalle jolla on kiinteä toimipaikka Ruotsissa ja työsi Ruotsissa on tehty kiinteän toimipaikan hyväksi

• työskentelet kotonasi Tanskassa, työmatkojen aikana tai muuten tilapäisesti

• kun työskentelet jossain muussa maassa, työskentely on työmatkan luonteista tai muuten tilapäistä.

Muita asioita sopimuksessa ovat vähennykset Öresund-sillan ylityksestä maksettavista maksuista ja vähennykset eläkemaksuista (”pensionssparande”).

Työskentely junassa Ruotsin ja Tanskan välillä

Jos asut Tanskassa ja työskentelet junassa, joka kulkee vain Tanskan ja Ruotsin välillä, maksat verot Tanskaan.

Kuitenkin, jos työnantajasi on ruotsalainen, maksat samasta tulosta veroja myös Ruotsiin. Sinun pitää ilmoittaa myös Ruotsin tulosi Tanskassa. Jos maksat veroja molempiin maihin, Tanska huomioi verot jotka olet maksanut Ruotsiin

Johtokunnan jäsenen palkkio

Maksat veroja Ruotsiin, jos asut toisessa Pohjoismaassa ja saat korvausta toimimisesta johtokunnan tai muun hallintoelimen jäsenenä ruotsalaisessa yhtiössä. Tämä koskee maksettua korvausta riippumatta siitä missä työ on tehty. Tulo voi kuitenkin olla veronalaista myös asuinvaltiossasi.

Johtokunnan jäsenen palkkio saattaa olla veronalaista myös asuinvaltiossasi ja tulo on aina ilmoitettava veroilmoituksella asuinvaltiossasi. Jos maksat tulosta veroa molempiin maihin, asuinvaltiossasi huomioidaan se vero, jonka olet maksanut Ruotsissa.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä asuinvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin tai Ruotsissa saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Suomi |