Asutko toisessa Pohjoismaassa ja omistat asumisoikeusasunnon (bostadsrätt) tai pientalon Ruotsissa?

Asutko jossain muussa Pohjoismaassa ja sinulla on asumisoikeusasunto tai omistat omakoti- tai paritalon (pientalon) Ruotsissa? Seuraavassa on tietoa verotuksesta tällaisessa tilanteessa.

Verotus Ruotsissa 

Ruotsissa sijaitseva yksityisasunto verotetaan Ruotsissa. Jos vuokraat asunnon, vuokratulot ovat veronalaista tuloa. Yksityisasunnon myynnistä saatu voitto on myös veronalaista tuloa. Yksityisasunnon verotusarvo on kunnallisen maksun peruste.

Sinun tulee antaa Ruotsissa  veroilmoitus 1 (Inkomstdeklaration 1).

Vuokratulon verotus

Yksityisasunnon omalle käytölle tai asumiselle ei lasketa Ruotsissa verotusarvoa.

Vuokra, jota vuokralainen maksaa, on sinulle veronalaista tuloa. Saat vähentää vuosittain 40 000 SEK ja sen lisäksi summan, joka vastaa 20 % vuokratuloista (jos kyse on asumisoikeuden vuokraamisesta, kyseisen 20% vähennyksen sijasta   saa vähentää itse maksamastaan maksusta (vuokrasta)  sen osan joka vastaan edelleenvuokratun tilan osaa koko asunnosta). Vähennys on asuntokohtainen riippumatta siitä, kuinka monta omistajia on. Vähennys ei saa olla suurempi kuin vuokratulot, eikä vähennystä myönnetä todellisista kuluista, vaikka ne olisivat olleet suurempia.

Vuokratuloista maksetaan 30%:n suuruista  pääomatuloveroa.

Yksityisasunnon myyminen

Voitosta on veronalaista noin kaksi kolmasosaa (22/30). Tappio on verotuksessa vähennyskelpoinen,  mutta jos sinulla ei ole muita tuloja voit ainoastaan käyttää alijäämän kiinteistöveron alentamiseen.

Voitto tai tappio on myyntihinnan ja hankintahinnan erotus. Myyntihinta on yhtä kuin myyntihinta josta on vähennetty myyntikulut, kuten esimerkiksi välityspalkkio. Hankintahinta muodostuu yksityisasunnon alkuperäisestä hankintahinnasta ja perusparannusmenoista, jotka ovat olleet vähintään 5 000 SEK vuodessa.

Kaksi kolmasosaa lasketusta voitosta on pääomatulona veronalaista tuloa.Voitosta perittävä vero on 30 prosenttia. Jos määrätyt ehdot täyttyvät, on mahdollista saada maksunlykkäystä voiton verotuksesta.

Jos laskelma on tappiollinen, on puolet lasketusta tappiosta vähennyskelpoinen pääomatuloista. Jos pääomatulolajiin muodostuu alijäämä, voit saada alemman veroprosentin, kun lopullista verotustasi lasketaan.

 

Kunnallinen kiinteistomaksu

Jos omistat Ruotsissa pientalon, joudut maksamaan siitä Ruotsissa kunnallista maksua. Maksu on 0,75% talon verotusarvosta, kuitenkin enintään  8 524 SEK vuodessa.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Suomi |