Asutko Ruotsissa ja omistat toisessa Pohjoismaassa osakkeita tms.?

Asutko Ruotsissa ja omistat julkisesti noteerattuja osakkeita tai osuuksia jossain toisessa Pohjoismaassa? Seuraavassa on tietoa tällaisesta omaisuudesta saadun tulon verotuksesta.

Osinkotulo

Verotus lähdevaltiossa

Pohjoismaisen verosopimuksen mukaan osingosta voidaan ottaa enintään 15 %:n vero siinä Pohjoismaassa, josta osinko maksetaan.

Jos veroa on otettu enemmän kuin 15 %, pyydä liikaveron palauttamista lähdevaltiosta.

Verotus Ruotsissa

Maksat Ruotsissa veroa 30 %, jos saat toisesta Pohjoismaasta osinkotuloa julkisesti noteeratusta osakkeesta tai rahasto-osuudesta (eri säännöt koskevat ei-noteeratusta osakkeesta tai osuudesta saatua tuloa). Jos maksoit veroa myös maassa, josta osinko maksettiin, kaksinkertainen verotus poistetaan Ruotsissa. Vaadi Ruotsin veroilmoituksessa, että tästä tulosta Ruotsissa menevästä verosta vähennetään ulkomainen vero. Vähentää voidaan enintään 15 % suuruinen ulkomainen vero.  Jos sinulla on pääomatulon alijäämää, voit vaihtoehtoisesti  vaatia toisessa maassa maksamaasi veroa vähennettäväksi pääomatulosta. 

Myyntivoitto

Jos myyt toisesta Pohjoismaasta olevan yhtiön  julkisesti noteeratun osakkeen tai osuuden, voitto verotetaan Ruotsissa pääomatulona 30 %:n verolla. (Eri säännöt koskevat  noteerattomasta osakkeesta tms. saatua voittoa.)

Jos myyt joitain osakkeita voitolla ja joitain tappiolla, saat kuitata tappion voittoa vastaan Jos kuittauksen jälkeen vielä on tappiota jäljellä, saat tehdä jäljellä olevasta osasta 70 %:n  vähennyksen. Lisätietoja:  "Försäljning av aktier" (SKV 332) skatteverket.

Jos olet aikaisemmin asunut asianomaisessa toisessa Pohjoismaassa, eräin edellytyksin myös tämä maa saa verottaa sinua osakkeiden myyntivoitosta. Tämä koskee kaikkia osakkeita. Osakkeiden myyntivoittojen verottaminen toisessa maassa edellyttää, että olet asunut ja ollut yleisesti verovelvollinen ao maassa jonain ajankohtana myyntiä edeltäneiden 10 vuoden aikana. Maa saa kuitenkin verottaa vain sen osan arvonnoususta, joka tapahtui ennen muuttoasi Ruotsiin. Jos toinen Pohjoismaa verottaa, kaksinkertainen verotus poistetaan Ruotsissa. Vaadi Ruotsin veroilmoituksessa, että Ruotsin verosta vähennetään ulkomainen vero. Vähennys ei voi olla suurempi kuin se vero, jonka maksat tästä tulosta Ruotsissa. Jos sinulla on pääomatulon alijäämää, voit vaihtoehtoisesti  vaatia toisessa maassa maksamaasi veroa vähennettäväksi pääomatulosta.

 

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Suomi |