Asutko toisessa Pohjoismaassa ja omistat ruotsalaisen yhtiön osakkeita tms.?

Asutko jossain toisessa Pohjoismaassa ja omistat Ruotsissa julkisesti noteerattuja osakkeita tai osuuksia sijoitusrahastossa? Seuraavassa on tietoa tällaisesta omaisuudesta saadun tulon verotuksesta. 

Osinkotulo

Verotus Ruotsissa

Jos saat Ruotsista osinkoa, siitä peritään Ruotsissa kupongskatt -vero. Maksaja perii sen suorituksen yhteydessä eikä sinun tarvitse antaa Ruotsiin veroilmoitusta tästä tulosta. Normaalisti vero olisi 30 %, mutta pohjoismaisen verosopimuksen johdosta sinulta voidaan ottaa veroa vain enintään 15 %.  (Jos aikaisemmin  olet asunut  Ruotsissa ja olet esim. olennaisten siteiden perusteella vielä Ruotsissa  yleisesti verovelvollinen,  joudut kuitenkin antamaan Ruotsiin veroilmoituksen. Tällöin maksat pääomatulon veroa, mutta sekin on enintään 15 %)

Jos kupongskatt -veroa on otettu yli 15 %, täytä lomake SKV 3740 ja pyydä palautusta Ludvikan verotoimistosta. Jos tulosta on otettu normaalia ennakonpidätystä yli 15 %, ota yhteys maksaneeseen pankkiin ja kerro että et enää asu Ruotsissa.

Osingolla tarkoitetaan myös sijoitusrahastojen (esim. osakerahasto, korkorahasto) osuudelle maksettua tuottoa.

Verotus asuinvaltiossa

Ruotsista saamasi osinkotulo on veronalaista myös asuinvaltiossasi. Vaadi asuinvaltion veroilmoituksessa että kaksinkertainen verotus poistetaan ja Ruotsin vero vähennetään samasta tulosta asuinvaltiossa aiheutuvasta verosta.

Myyntivoitto

Jos et koskaan ole asunut Ruotsissa, osakkeiden tai rahastojen osuuksien myynnistä saatua voittoa ei voida verottaa Ruotsissa. Sinun on ilmoitettava myynnistä saatu tulo asuinvaltion veroilmoituksessa. Tulo verotetaan asuinvaltiossa voimassa olevien säännösten mukaan.

Jos aikaisemmin olet asunut Ruotsissa, silloin myös Ruotsilla on oikeus verottaa ruotsalaisten osakkeiden myynnistä saamasi voitto. Tämä edellyttää, että olet asunut ja ollut yleisesti verovelvollinen Ruotsissa jonain ajankohtana myyntiä edeltäneiden 10 vuoden aikana. Sama koskee sijoitusrahaston osuuksien myynnistä saatua voittoa, jos olet vielä esim. olennaisten siteiden perusteella Ruotsissa yleisesti verovelvollinen. Ruotsi saa kuitenkin näissä tapauksissa verottaa vain sen osan arvonnoususta, joka tapahtui ennen muuttoasi toiseen Pohjoismaahan. Sinua voidaan siis verottaa voitosta Ruotsissa vain, jos omistit osakkeet muuttohetkellä. Kuitenkin jos olet saanut osakkeet perintönä tai lahjana, on Ruotsilla verotusoikeus 10 vuoden aikana muuttosi jälkeen asetuttuasi asumaan joissain Pohjoismaassa, vaikka et omistanut osakkeita/osuuksia muuttohetkellä.

Vuodesta 2009 alkaen Ruotsi verottaa myös muista kuin ruotsalaisista osakkeista saadun myyntivoiton. Verotuksessa noudatetaan samoja aika- ja arvonnousurajoja kuin ruotsalaisten osakkeiden osalta. Jos sinua pidetään Ruotsissa rajoitetusti verovelvollisena muuton jälkeen, maksat muiden kuin ruotsalaisten osakkeiden myyntivoitosta Ruotsiin veroa vain, jos olit Ruotsissa  asuva ja yleisesti verovelvollinen silloin kun ostit tai  sait osakkeet.

Myös asuinvaltiolla on oikeus verottaa voitto. Ilmoita voitto asuinvaltion veroilmoituksessa ja pyydä, että Ruotsissa maksamasi vero vähennetään samasta tulosta asuinvaltiossa menevästä verosta.

Jos Ruotsi verottaa myyntivoiton, vero on 30 % (ei-noteerattuja osakkeita ja osuuksia koskevat eri säännöt). Jos myyt joitain osakkeita tappiolla ja joitain voitolla, saat kuitata tappion voittoa vastaan. Lisätietoja: "Försäljning av aktier" (SKV 332) skatteverket.

Jos Ruotsilla on oikeus verottaa myyntivoitto, anna Ruotsiin veroilmoitus.

 

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Suomi |