Verokortti (skattsedel)

Mikä on verokortti?

Verokortista käy ilmi, oletko sinä vai työnantaja velvollinen maksamaan veroa. Sekä ruotsalaiset että ulkomaalaiset työnantajat, joilla on kiinteä toimipaikka Ruotsissa, ovat velvollisia tekemään ennakonpidätyksen ja maksamaan ennakkoveroja ruotsalaisten työntekijöiden palkoista.  Jos työnantajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa Ruotsissa, tätä velvollisuutta ei ole. Tällaisissa tapauksissa työntekijä itse hoitaa veromaksut.  Myös yksityisyrittäjät maksavat veronsa itsenäisesti.

A-vero (A-skatt)

Jos olet työntekijä ja työnantajasi on ruotsalainen tai ulkomaalainen, jolla on kiinteä toimipaikka Ruotsissa, maksat A-veroa.  Työnantaja pidättää palkasta ennakonpidätyksen ja maksaa sosiaalimaksut (työnantajamaksut). Myös eläkeläiset maksavat yleensä A-veroa.

SA-vero (särskild A-skatt)                   

Jos työnantajallasi ei ole kiinteää toimipaikkaa Ruotsissa, maksat itse verot ja maksut SA-veron muodossa joka kuukausi. 

Jos kuulut ruotsalaisen sosiaaliturvan piiriin, voit myös sopia työnantajiasi kanssa, että maksat sosiaalimaksut egenavgift -nimisenä oma-aloitteisena maksuna. Myös avoimen yhtiön osakkaat maksavat veroa ja egenavgift -maksuja osuudestaan yhtiön voitosta SA-verona. Jos sinulla on velvollisuus maksaa pääomatuloista veroja tai varallisuusveroa Ruotsiin, maksetaan myös nämä SA-verona. 

"Hyväksyntä F-veroa varten

Yrittäjän, joka harjoittaa liiketoimintaa yksityisenä ammatinharjoittajana pitää olla rekisteröitynyt "hyväksyttynä F-veroa varten". Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjä maksaa itse verot ja sosiaalimaksut ("egenavgifter") joka kuukausi. Hyväksyntä on voimassa toistaiseksi. Rekisteröinnistä lähetetään pyydettäessä rekisteriote.

Riippumatta siitä, onko sinulla A-, SA- tai F-verotus, pitää verojen, joita sinä tai työnantajasi juoksevasti maksatte vuoden aikana, niin pitkälle kuin mahdollista vastata lopullista verotusta. Ennakkoveron sijasta ei voi valita veron maksamista jäännösverona.

 

Miten saa verokortin tai hyväksynnän F-veroa varten?

A-verokortti lähetetään yleensä pelkästään pyynnöstä, koska suurin osa niistä, jotka maksavat palkkoja tai korvauksia, saavat tiedon sovellettavasta verotaulukosta suoraan Verovirastolta. Jos kuitenkin tarvitset A-verokortin, voit tilata sellaisen Verovirastolta. 

Lomakkeella SKV 4314 voit jättää ennakkoverotiedot Verovirastolle, jotta veroviranomaiset voivat antaa päätöksen SA-verosta ja laskea kuinka paljon veroja maksat joka kuukausi. Lomake löytyy osoitteesta skatteverket.se.

F-veroa voit hakea lomakkeella  SKV 4620 tai SKV 4632, Vero- ja maksuilmoitukset.  Lomake löytyy osoitteesta skatteverket.se.

Veron ennakonpidätys ja veron siirto kun työskentelet toisessa Pohjoismaassa (TREKK-sopimus)

Jos asuinvaltiostasi oleva työnantajasi lähettää sinut työskentelemään toiseen Pohjoismaahan, työnantajan tai sinun itsesi  on asuinvaltiossa annettava veroviranomaiselle  työskentelystä  ilmoitus. Ilmoitus annetaan  joko lomakkeella NT1 tai lomakkeella NT2.  Näin varmistetaan se, että ennakonpidätys tapahtuu oikeassa valtiossa. Lomaketta NT1 käytetään, jos sinua kuuluu verottaa yksinomaan asuinvaltiossa. Näin on yleensä,  jos oleskelet toisessa maassa enintään 183 päivää perättäisten 12 kuukauden aikana.  Lomaketta NT 2 puolestaan käytetään, jos sinua kuuluu verottaa työntekovaltiossa. Näin on, jos oleskelet työntekovaltiossa yli 183 pv tai työnantajallasi on työntekovaltiossa kiinteä toimipaikka tai jos (joissain maissa) olet vuokrattu työntekijä.

Joissain tilanteissa veroviranomaiset voivat Pohjoismaisen ns. TREKK-sopimuksen perusteella siirtää ennakonpidätysvarat toiseen Pohjoismaahan. Tämä on mahdollista, jos palkka kuuluu verottaa muussa Pohjoismaassa, kuin missä ennakonpidätys on toimitettu. Siirretty määrä katsotaan aina maksetuksi oikeaan aikaan siinä maassa, jonne se on siirretty ja jossa verotus tapahtuu. Jos siirretty   rahamäärä on   pienempi kuin verotusvaltiossa määrättävää vero, joudut itse maksamaan puuttuvan määrän korkoineen ym. viivästysseuraamuksineen.