Bor du i Sverige och får pension från ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Sverige och får pension från annat nordiskt land. Den tar bara upp beskattningen av din pensionsinkomst.

Får du andra socialförsäkringsersättningar än pension från ett annat nordiskt land, se Socialförsäkringsersättning 

Beskattning i Sverige

Pensioner som betalas ut i ett annat nordiskt land beskattas där. Du beskattas också för pensionen i Sverige men du har rätt att begära att den skatt du har betalat på den pensionen i det andra landet räknas bort från den skatt du ska betala i Sverige på samma pension, så kallad avräkning av utländsk skatt.

Får du annan nordisk pension än pension enligt det landets sociallagstiftning kan den vara skattefri i Sverige. Det kan till exempel handla om att pensionen enligt svenska regler ses som en kapitalförsäkring och att utbetalningarna därför är skattefria.

Särskilda övergångsregler

Pension och socialförsäkringsersättning (t ex sjukpenning) från ett annat nordiskt land är skattefri i Sverige om du

  • den 4 april 2008 tog emot någon form av pension eller socialförsäkringsersättning från ett annat nordiskt land
  • var bosatt i Sverige den 4 april 2008
  • fortfarande bor i Sverige och har bott här utan avbrott sedan 4 april 2008.

Om du flyttat till Sverige efter den 4 april 2008, oavsett om du tidigare bott i Sverige, beskattas du för pensionen enligt vanliga svenska regler.

Inbetalning av skatt

Om du ska betala skatt i Sverige på din nordiska pension kommer utbetalaren inte att göra avdrag för svensk preliminär skatt på din pension. Om du även har svensk pension kan du själv be den svenske pensionsutbetalaren göra ett förhöjt skatteavdrag så att det även täcker skatten på den nordiska pensionen. Eller så kan du lämna en ansökan till Skatteverket om ändrad beräkning där Skatteverket räknar fram vilket skatteavdrag som ska göras. Om du inte har någon svensk pensionsutbetalare ska du ansöka om särskild A-skatt hos Skatteverket och betala preliminärskatten genom egna inbetalningar. Vid de olika ansökningarna tar Skatteverket hänsyn till om du betalar skatt på pensionsinkomsten i det andra landet eftersom du har rätt att begära att räkna bort den skatt du betalar på pensionen där, så kallad avräkning av utländsk skatt. Avräkning gäller enbart skatt som du betalar i det andra landet på pension som beskattas i Sverige.

 

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Finland |