Bor du i ett annat nordiskt land och får pension från Sverige?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och får pension från Sverige. Den tar bara upp beskattningen av din pensionsinkomst.

Skatt i Sverige

Du ska betala skatt i Sverige på den svenska pensionen. Det gäller oavsett om du får din pension från en tidigare anställning hos en offentlig eller en privat arbetsgivare. Det spelar ingen roll om du får pensionen utbetald från svenska Försäkringskassan eller från någon annan utbetalare i Sverige.

Vilken skatt du betalar beror på om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig.

Obegränsad skattskyldighet
Om du har flyttat från Sverige och fortfarande har väsentlig anknytning till Sverige eller är i Sverige i sådan omfattning att du anses vistas i Sverige stadigvarande är du obegränsat skattskyldig. Då betalar du skatt enligt vanliga regler på din pension. Du ska lämna inkomstdeklaration i Sverige.

Begränsad skattskyldighet
Om du är begränsat skattskyldig betalar du särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) på din pension. Det är en skatt på 25 procent och du behöver inte deklarera din pensionsinkomst. Den som betalar ut pensionen i Sverige gör avdrag för skatten innan pensionen utbetalas till dig. Om du får allmän pension från socialförsäkringen är en del  av pensionen skattefri. Det skattefria beloppet uppgår under 2021 till 3 054 SEK per månad (2020: 3 035 SEK). Du ansöker om SINK hos Skatteverket. Om du inte har ett svenskt samordningsnummer eller personnummer får du ett samordningsnummer i samband med beslutet om SINK-skatt.

Beskattning i bosättningslandet

Pensionen kan också vara skattepliktig  i ditt bosättningsland. I det fall du beskattas både i Sverige och i det land där du är bosatt är det ditt bosättningsland som ska undanröja dubbelbeskattningen. Du ska därför alltid uppge din utländska inkomst i din inkomstdeklaration i bosättningslandet

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Finland |