Bor du i Sverige och äger bostadsrätt eller småhus i ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Sverige och äger en bostadsrätt (du äger aktie eller andel som medför nyttjanderätt till en bostad) eller ett en- eller tvåfamiljsfastighet (småhus) i ett annat nordiskt land som du själv eller dina närstående helt eller delvis använder för permanent boende eller som fritidshus, s.k. privatbostad.

Beskattning i Sverige

Du beskattas i Sverige för din privatbostad i utlandet. Den utländska privatbostaden beskattas enligt svenska regler oavsett hur den beskattas i utlandet. Om du blir beskattad även i det land där privatbostaden ligger kan du få nedsättning av den svenska skatten genom avräkning för den utländska skatten.

Inkomst av uthyrning

Om du hyr ut din privatbostad i ett annat nordiskt land ska inkomsten som du får av detta beskattas i Sverige.

Försäljning av privatbostad

Om du säljer den privatbostad som du har i ett annat nordiskt land, ska du betala skatt för försäljningen på samma sätt som om den varit belägen i Sverige. Vinst eller förlust beräknas på samma sätt som för svenska privatbostäder. Det finns emellertid en särbestämmelse för att beräkna anskaffningsutgiften för småhus som har anskaffats före 1952. Anskaffningsutgiften kan beräknas schablonmässigt till fastighetens marknadsvärde 1952. Om vissa villkor är uppfyllda går det att få uppskov med vinsten.

Kommunal fastighetsavgift

På privatbostäder i utlandet betalas inte  någon kommunal avgift i Sverige.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Finland |