Bor du i ett annat nordiskt land och äger bostadsrätt eller småhus i Sverige?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och äger en bostadsrätt (du äger aktie eller andel som medför nyttjanderätt till en bostad) eller en en- eller tvåfamiljsfastighet (småhus) i Sverige som du själv eller dina närstående använder helt eller delvis för permanent boende eller som fritidshus, s.k. privatbostad.

Beskattning i Sverige

Du beskattas i Sverige för din svenska privatbostad. Om du hyr ut den beskattas du för uthyrningsinkomsterna. Vinst vid försäljning av privatbostad är också skattepliktig. Privatbostadens taxeringsvärde är underlag för den kommunala avgiften.

Beskattning av uthyrning

Inkomst från uthyrning ska beskattas. Hyran som hyresgästen betalar till dig är skattepliktig inkomst. Du får göra avdrag med 40 000 SEK per år och dessutom med ett belopp som motsvarar 20 procent av uthyrningsinkomsten (om det är en bostadsrätt medges avdrag med den del av avgiften som avser det som hyrts ut  och inte är kapitaltillskott istället för 20 % av uthyrningsinkomsten). Avdraget gäller per fastighet oavsett hur många ägare som finns. Avdraget får inte överstiga hyresinkomsten och avdrag medges inte för dina verkliga kostnader även om dessa varit högre.

Inkomst från uthyrningen beskattas i inkomstslaget kapital och skatten är 30 procent.

Försäljning av privatbostad

Vinst vid försäljning av privatbostaden är skattepliktig. En förlust är avdragsgill, men om du inte har några andra inkomster kan du bara utnyttja underskottet för att minska din fastighetsskatt.

Vinsten eller förlusten är skillnaden mellan inkomsten och omkostnadsbeloppet. Inkomsten är lika med försäljningspriset minskat med dina försäljningsutgifter, såsom mäklararvode och liknande. Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgiften för privatbostaden och förbättringsutgifter som uppgått till minst 5 000 SEK per år.

22/30 av den framräknade vinsten är skattepliktig i inkomstslaget kapital. Skatten på den skattepliktiga vinsten är 30 procent. Om vissa villkor är uppfyllda går det att få uppskov med vinsten.

Om beräkningen ger en förlust är hälften av den framräknade förlusten avdragsgill i inkomstslaget kapital. Får du ett underskott av kapital kan du få lägre skatt i form av skattereduktion vid uträkningen av din slutliga skatt.

Kommunal fastighetsavgift

Du ska betala en kommunal avgift om du äger ett småhus i Sverige. Avgiften uppgår till 0,75 % av taxeringsvärdet, dock högst     8 524 SEK per år.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Finland |