Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i annat nordiskt land och har ränteinkomster/ ränteutgifter i Sverige?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och har ränteinkomster från Sverige eller betalar ränteutgifter på ett lån i Sverige och tar bara upp   beskattning av dessa inkomster/utgifter.

Ränteinkomster

Om du får ränteinkomster från ett svenskt bankkonto, fordringar m.m. och är bosatt i ett annat nordiskt land sker ingen beskattning i Sverige.

Om skatt felaktigt har dragits i Sverige kan du begära återbetalning av den skatt som har innehållits. Kontakta Skatteverket eller din svenska bank för vidare information.

Ränteutgifter

Ränteutgifter är avdragsgilla i Sverige om du är obegränsat skattskyldig i Sverige. Om du däremot är begränsat skattskyldig kan du bara under vissa förhållanden få avdrag för ränteutgifter. Om din inkomst som beskattas i Sverige är lön eller pension måste du själv välja att bli beskattad enligt vanliga regler istället för att betala definitiv skatt (s.k. SINK) för att få avdrag. Om du beskattas för näringsverksamhet i Sverige så beskattas du redan enligt vanliga svenska regler.

Övriga förutsättningar för avdrag är att

Även om dina inkomster enligt ovan inte beskattas till minst 90 procent i Sverige kan du som är begränsat skattskyldig få avdrag för räntor på lån till en privatbostad i Sverige om du beskattas för inkomst från den. Om du får uthyrningsinkomst får du avdrag för räntor som avser den tid som du hyrt ut den, t.ex. fyra månader under ett inkomstår. Om du säljer bostaden får du avdrag för de räntor som du betalat under det inkomstår som du säljer den.

 

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Norge | Finland | 
Meny
 
Logo