Bor du i Sverige och ska utföra arbete som enskild näringsidkare i ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Sverige och som ska bedriva verksamhet i ett annat nordiskt land som enskild näringsidkare och behandlar endast beskattningen av denna inkomst..

Inkomstskatt i Sverige

Du ska redovisa resultatet av hela din näringsverksamhet och betala inkomstskatt i Sverige enligt svenska regler om du bor i Sverige. Det betyder att även den del av verksamheten som utförts i ett annat nordiskt land ska redovisas i din svenska deklaration (näringsbilaga).   

Om du ska betala inkomstskatt även i det andra landet, har du rätt att begära att den skatt du har betalat där ska reducera den skatt du ska betala i Sverige, s k avräkning av utländsk skatt.

Sker beskattning även i det andra landet?

Du beskattas för din  näringsverksamhet i ett annat nordiskt land om du har ett fast driftställe där. Endast den del av intäkterna/kostnaderna som hör till det fasta driftstället kan beskattas där. Beskattning i det andra landet sker enligt det landets interna regler.

Är du t.ex. läkare, revisor, ingenjör eller konsult (s.k. fritt yrke), kan du också bli skattepliktig i arbetslandet om du vistas där i mer än 183 dagar under en löpande period på 12 månader. Detta gäller även du inte har något fast driftställe.

En definition av begreppet fast driftställe enligt det nordiska skatteavtalet finns under rubriken "Allmän information/Fast driftställe".

För att få mer information om beskattning m.m. i det andra landet , klicka på aktuellt land nederst på denna sida. 

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara  socialförsäkrad.  Du bör kontakta Försäkringskassan i Sverige (se Försäkringskassan) eller socialförsäkringsmyndigheten i det land du bedriver näringsverksamhet för mer information.

Moms

Om du bedriver enskild näringsverksamhet i annat nordiskt land ska du eventuellt registrera dig för moms där i enlighet med det andra landets regler. För att få mer information om det andra landets momsregler, klicka på aktuellt land nederst på denna sida. 

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Finland |