Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Sverige och får  socialförsäkringsersättning från annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Sverige och som får ersättning från ett annat nordiskt lands socialförsäkringssystem och tar bara upp beskattningen av denna ersättning. Får du pension från ett annat nordiskt land, se pension.

Beskattning i utbetalningslandet

Socialförsäkringsersättning som betalas ut från andra nordiska länder kan vara skattepliktig där.

Beskattning i Sverige

Du beskattas för ersättningen i Sverige. Om du blivit beskattad i utbetalningslandet kan du få nedsättning av den svenska skatten genom avräkning för den utländska skatten.

Särskilda övergångsregler

Socialförsäkringsersättningar och pension från ett annat nordiskt land är skattefria i Sverige om du

Om du flyttat till Sverige efter den 4 april 2008, oavsett om du tidigare bott i Sverige, beskattas du för socialförsäkringsersättningen enligt vanliga svenska regler

Inbetalning av skatt

Om du ska betala skatt i Sverige på din socialförsäkringsersättning från annat nordiskt land kommer utbetalaren inte att göra avdrag för svensk preliminär skatt på din ersättning. Du ska därför ansöka om särskild A-skatt hos Skatteverket och själv betala preliminärskatten genom egna inbetalningar. Vid ansökningen tar Skatteverket hänsyn till om du betalar skatt på socialförsäkringsersättningen i det andra landet och att du har rätt till avräkning för den skatten i Sverige.

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Norge | Finland | 
Meny
 
Logo