Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Skattebesked, skattekonto

Skattekontot

Alla som ska betala någon form av skatt eller avgift får ett skattekonto hos Skatteverket. Detta konto omfattar i stort sett alla skatter och avgifter som Skatteverket hanterar.

På skattekontot sammanställs dina skatteinbetalningar, din preliminära skatt enligt kontrolluppgifter och din slutliga skatt enligt slutskattebesked m.m. Som privatperson kommer du oftast bara i kontakt med skattekontot en gång per år, i samband med den slutliga skatten. Oavsett om din arbetsgivare eller du själv betalar skatten ska den skatt som betalas in löpande under året så långt som möjligt överensstämma med din slutliga skatt.

Skattebesked

När din deklaration är granskad så räknas din slutliga skatt ut. Resultatet av beräkningen visas på ditt slutskattebesked.

Alla får inte sina slutskattebesked samtidigt. Beskeden skickas ut vid fyra tillfällen, i juni, augusti, september och december. Du som bor i utlandet får ditt slutskattebesked i december. Även du som ska redovisa näringsverksamhet, är delägare/företagsledare i fåmansbolag får i de flesta fall slutskattebeskedet i december.

För lite inbetald skatt

Om den slutliga skatten är högre än den skatt som betalats in under året (av din arbetsgivare eller av dig själv) måste du betala in skuldbeloppet. Räntan på skulden beräknas dag för dag. Du har ca 90 dagar på dig att betala från det beslutsdatum som framgår av slutskattebeskedet. Därefter debiteras en kostnadsränta som uppgår till c:a 16%.

Om du räknar med att underskottet på skattekontot uppgår till  högst 30 000 SEK slipper du kostnadsräntor om du betalar in denna del så att det är bokfört på Skatteverkets plus- eller bankgirokonto före den 3 maj taxeringsåret. Om du räknar med att underskottet på skattekontot också kommer att överstiga 30 000 SEK ska du betala in den överstigande delen så att det är bokfört på Skatteverkets plus- eller bankgirokonto senast den 12 februari taxeringsåret. Du slipper då betala kostnadsränta på denna del.

För mycket inbetald skatt

Om du har betalat in för mycket skatt får du pengar tillbaka om kontoutdraget som du får tillsammans med slutskattebeskedet visar ett överskott på minst 100 SEK Är överskottet mindre än 100 SEK står beloppet kvar på ditt skattekonto.

Har du inte anmält ett bank- eller plusgirokonto får du ett utbetalningskort om beloppet uppgår till minst 2 000 SEK. Belopp under 2 000 SEK står kvar på skattekontot. Du har dock en möjlighet att särskilt begära utbetalning även om beloppet är under 2 000 SEK men över 100 SEK. Får du tillbaka skatt med ett utbetalningskort är det viktigt att du lämnat rätt adress till Skatteverket för att återbetalningen ska kunna skickas till dig.

Meny
 
Logo