Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Exempel på skatteberäkning för inkomståren 2019 och 2018

Exempel på skatteberäkning - 2019

 
   Här kan du se vad skatten blir på vissa nivåer av löne- eller pensionsinkomster för en person som bor i Sverige.
   Beräkningen gäller för en person som:

Lön per år (SEK)

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

120.000

34.500

  11.030

17.563

240.000

26.300

  20.706

49.971

480.000

13.700

  30.361

122.266

600.000

13.700

   30.361

180.318

 

    Nedanstående tabell visar skatten för en person som är 65 år vid beskattningsårets ingång och som enbart har löneinkomst:

Lön per år (SEK)

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

120.000

69.300

7.920

9.035

240.000

81.900

27.000

25.638

480.000

65.200

30.000

105.920

600.000

50.200

30.000

161.537

 

    Nedanstående tabell visar skatten för en person som är 65 år vid beskattningsårets ingång och som enbart har pensionsinkomst.

Pensionsinkomst per år (SEK)

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

120.000

69.300

  -

16.955

240.000

81.900

  -

52.638

480.000

65.200

  -

135.920

600.000

50.200

  -

191.537

 

    Nedanstående tabell visar skatten för person som är 65 år vid beskattningsårets ingång och som både har pensionsinkomst
    och löneinkomst.

Pensionsinkomst + Löneinkomst per år (SEK)

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

  60.000 +   60.000

69.300

12.000

4.955

120.000 + 120.000

81.900

21.000

31.638

240.000 + 240.000

65.200

27.000

108.920

300.000 + 300.000

50.200

30.000

161.53

 

 
    Du kan ha andra skattemässiga avdrag kan som påverkar beräkningen av skatten. Du kan själv räkna ut din skatt på  
    Skatteverkets hemsida: Skatteberäkning.

 

Exempel på skatteberäkning - 2018

Här kan du se vad skatten blir på vissa nivåer av löne- eller pensionsinkomster för en person som bor i Sverige.

Beräkningen gäller för en person som:

Vid beräkningen har använts den genomsnittliga kommunala skattesatsen 32,12 procent för 2018, plus 0,246 procent för obligatorisk begravningsavgift.

Nedanstående tabell visar skatten för en person som är under 65 år vid beskattningsårets ingång och som enbart har löneinkomst:

Lön per år (SEK)

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

120.000

34.300

10.663

17.070

240.000

25.200

18.842

50.670

480.000

13.400

27.190

126.070

600.000

13.400

27.190

188.904

Nedanstående tabell visar skatten för en person som är 65 år vid beskattningsårets ingång och som enbart har löneinkomst:

Lön per år (SEK)

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

120.000

67.900

8.334

  8.526

240.000

73.900

27.000

 26.752

480.000

40.300

30.000

112.295

600.000

32.600

30.000

176041

Nedanstående tabell visar skatten för en person som är 65 år vid beskattningsårets ingång och som enbart har pensionsinkomst.

Pensionsinkomst

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

120.000

67.900

-

 16.860

240.000

73.900

-

 53.752

480.000

40.300

-

142.295

600.000

32.600

-

206.041

Nedanstående tabell visar skatten för person som är 65 år vid beskattningsårets ingång och som både har pensionsinkomst och löneinkomst.

Pensionsinkomst + Löneinkomst

Grundavdrag

Jobbskatteavdrag

Slutlig skatt

60.000 + 60.000

67.900

12.000

  4.860

120.000 + 120.000

73.900

21.000

 32.759

240.000 + 240.000

40.300

27.000

115.312

300.000 + 300.000

32.600

30.000

176.063

Du kan ha andra skattemässiga avdrag kan som påverkar beräkningen av skatten. Du kan själv räkna ut din skatt på Skatteverkets hemsida: Skatteberäkning.

 

Meny
 
Logo