Fast driftssted

Begrepet fast driftssted er definert i den nordiske skatteavtalen. Med fast driftssted menes et fast forretningssted der et foretaks virksomhet helt eller delvis blir utvet. Flgende er eksempel p fast driftssted:
 • sted der foretaket har sin ledelse
 • filial
 • kontor
 • fabrikk
 • verksted, og
 • bergverk, olje- eller gasskilde, stenbrudd eller ethvert annet sted hvor naturforekomster utvinnes

Et bygnings-, anleggs-, installasjons- eller monteringsprosjekt, eller virksomhet som bestr av planlegging, overvking, rdgivning eller annen hjelpende personalinnsats i forbindelse med slikt prosjekt, utgjr ogs et fast driftssted, men bare i de tilfeller prosjektet eller virksomheten varer mer enn 12 mneder p samme sted.
Fast driftssted foreligger ogs om en person i et annet nordisk land opptrer p vegne av et foretak, og han har en fullmakt som regelmessig anvendes, til inng avtaler som binder foretaket, s.k. avhengig agent.

Et foretak fr ikke fast driftssted bare av den grunn at det driver virksomhet i et annet nordisk land gjennom en megler, kommisjonr eller annen uavhengig mellommann, nr disse personene opptrer innenfor rammen av sin ordinre forretningsvirksomhet.

Utleie av arbeidskraft

Utleie av arbeidskraft er definert i den nordiske skatteavtalen. En arbeidstaker anses som utleid nr han av noen (utleier) stilles til disposisjon for utfre arbeid i noen annens (oppdragsgiver) virksomhet i en annen kontraherende stat, forutsatt at oppdragsgiveren er bosatt eller har fast driftssted i denne annen stat og at utleieren ikke har ansvar for og heller ikke brer risikoen for arbeidsresultatet.

Ved avgjrelsen av sprsmlet om en arbeidstaker skal anses utleid, skal det foretas en samlet vurdering hvorved det srskilt skal tas hensyn til hvorvidt

 1. den overordnede ledelse av arbeidet tilligger oppdragsgiveren;
 2. arbeidet utfres p en arbeidsplass som disponeres av oppdragsgiveren og som han har ansvaret for;
 3. godtgjrelsen til utleieren beregnes etter medgtt tid eller under hensyn til annen sammenheng mellom godtgjrelsen og den lnn arbeidstakeren mottar;
 4. det vesentligste av arbeidsredskap og materiell stilles til disposisjon av oppdragsgiveren; og
 5. utleieren ikke ensidig bestemmer antall arbeidstakere og de kvalifikasjoner disse skal ha.