Pensjon

Bor du i Norge og får pensjon fra et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Norge og som får pensjon fra et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av den utenlandske pensjonen.

Får du andre trygdeytelser enn pensjon fra et annet nordisk land, se Trygdeytelser.

Skattlegging i Norge

Pensjon fra et annet nordisk land er skattepliktig i Norge. Du skal føre hele pensjonen som skattepliktig inntekt i den norske skattemeldingen. Dette gjelder også når du har betalt skatt av pensjonen i det andre landet.

Du kan kreve fradrag i den norske skatten for den skatten som du har betalt i det andre landet (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til den norske skatten på din utlandsinntekt.

Husk å ta vare på dokumentasjon som viser at du har betalt skatt på pensjonen i utlandet slik at du kan sende den til skattekontoret dersom du blir bedt om det.

Trygdeavgift

Har du offentlig pensjon bare fra ett annet nordisk land (og ikke norsk offentlig pensjon), skal du ikke betale trygdeavgift av den utenlandske pensjonen i Norge. Har du annen pensjon i tillegg, må du ta kontakt med NAV for å avklare om du skal betale trygdeavgift i Norge.

Was this content helpful to you?
YesNo

Topics

skatteskatturinnskatteetatenveroskatteVerket