Socialförsäkringsersättning

Bor du i Norge och får socialförsäkringsersättning från annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Norge och som får ersättning från ett annat nordiskt lands socialförsäkringssystem och gäller bara beskattningen av denna ersättning. Får du pension från ett annat nordiskt land, se Pension.

Beskattning i utbetalningslandet

Socialförsäkringsersättning som betalas ut från andra nordiska länder kan vara skattepliktig där.

Beskattning i Norge

Socialförsäkringsersättningen är skattepliktig i Norge. Om du blivit beskattad i utbetalningslandet kan du få avräkning av den norska skatten med den skatt som du betalat i det andra landet (kreditfradrag). Avräkningen är begränsat till den norska skatten på din utlandsinkomst.

Inbetalning av skatt

Den som betalar ut socialförsäkringsersättningen, är inte skyldig att betala preliminärskatt till de norska skattemyndigheterna. Du behöver därför få ett nytt norskt skattekort som tar hänsyn till den utländska socialförsäkringsersättningen och eventuell skatt i utbetalningslandet.

Was this content helpful to you?
YesNo

Topics

skatteskatturinnskatteetatenveroskatteVerket