Pension

Bor du i Norge och får pension från ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som är bosatt i Norge och som får pension från ett annat nordiskt land. Informationen gäller bara beskattningen av den utländska pensionen.

Får du andra socialförsäkringsersättningar än pension från ett annat nordiskt land, se Socialförsäkringsersättningar.

Beskattning i Norge

Pension från ett annat nordiskt land skal beskattas i Norge. Du skall ta upp hela pensionen som skattepliktig inkomst i den norske deklarationen. Detta gäller även när du har betalat skatt på pensionen i det andra landet.

Du kan begära ett avdrag från den norska skatten för den skatten som du har betalat i det andra landet (kreditfradrag). Avdraget är begränsat till den norska skatten på din utländska inkomst.

Kom ihåg att spara underlag som visar att du betalat skatt på pensionen i utlandet så att du kan skicka in det till skattekontoret på begäran.

Trygdeavgift

Har du enbart pension från det allmänna pensionssystemet i ett annan nordiskt land (och inte från det norska pensionssystemet) ska du inte betala trygdeavgifter på den utländska pensionen i Norge. Har du dessutom annan pension, behöver du kontakta NAV för att få klarhet i om du ska betala trygdeavgifter i Norge.

Was this content helpful to you?
YesNo

Topics

skatteskatturinnskatteetatenveroskatteVerket